کرزی : پارلمانی سیلاوجنجلینی حلی اوچون کیلیشیش گه احتیاج بار

Image copyright b

افغانستان جمهور رییسی حامد کرزی عدلی و قضایی اورگانلر باشلیغلری همده هرایککله مجلس ریبس لری بیلن فوق العاده یغین اوتکزیب پارلمان جنجاللریگه نقطه قویش اوچو کیلیشیش گه نیاز بارلیگینی تاکیدله گن.

اوز اسمی نی ایتشدن باش تارتگن دولت نینگ یوقاری مرتبه لی ملازملریدن بیری ، کیله جگ ایککی کونده جمهور رییسی اوز نینگ بخصوصده گی قرار نی اعلان قیلیشنی معلوم قیلگن.

هرچند بولیب اوتکن فوق العاده یغینده قندی قرار الینگنی خصوصده معلومات ترقه تیلمه گن اما، ایریم خبرلرگه کوره کرزی جنابلری هر اوچله قوه نینگ پارلمان جنجلینی حل قلیش اوچون هرتمانله له مه کیلشیش لری لازم لیگی نی تاکید له گن . همده بخصوصده قانون نینگ عملی بولیشی نی اورغوله گن .

اوتکن هفته استیناف محکمه سی مخصوص محکمه قرارینی تصدیق له گندی. اما، تصدیق لنگن اوشبو قرار جمهو رییس تمانیدن قبول قیلینشی ویاهم رد ایتلیشی حاضرچه معلوم ایمس.

جمهور رییس سرایدن اوزنامینی ایتشنی ایستمه گن بیرکیشی ایسه جمهور ریس اوز نینگ بخصوصده گی قرارنی کیله جگ اوچ کونگه قدر اعلان قیلیشی نی ایتدی.

اما، ایرم وکیللری جمهور رییس مخصوص محاکمه قراری نینگ تصدیق لیشی اله قچان معلوم ایککنی ایتب بوقرار اعلان ایتلسه ایرم جنجاللر یوزه گیلیشیی دن خواطیربیدلیریشه دی.

عکسینچه مخصوص محاکمه تمانیدن موفق اعلان ایتلگن ایریم وکیللر، مخصوص محکمه قراری نینگ عملی بولیشی نی طلب قیلیشماقده .

بوندن الدین پارلمان جریانیده یوزبیرگن قلاب لیک لرنی تیکشریش اوچون تشکیل تاپگن مخصوص محکمه ایسه ، اوز قرارینی اعلان ایتب ، التمش ایککی ملت وکیلی نینگ جاری پارلمان دن چیت لنتریلیشینی اعلان قیلگندی.

شوندن کیین مملکت ده اوچ قوه اره سیده جدی قره مه قرشی لیک لریوزه گه چیقیب بوایسه افغانستاننی سیاسی بحرانگه یوز،توته یاتگان لیگی خصوصده گی خواطیرلرنی خلق اره سیده کوچیترگن.

افغانستان ده بولیب اوتکن پارلمانی سیلاو جریانیده کوپگینه قلابلیک لریوزبیرگن لیگی خصوصیده گی شکایت لر اشیب بارگن دن کیین ، اوشبو شکایت لرنی تیکشیریش اوچون افغانستان جمهور ریسی تمانیدن مخصوص محاکمه توزه تیلگن ایدی.

مذکور محکمه ایسه، بیرنیچه ای الیب بارگن تیکشیرو ایشلردن کیین ، التمش ایککی کیشی نینگ پارلمان دن چیت لنتریلیشینی اعلان قیلگندی. بوایسه ایرم قره مه قرشی لیک لرنی یوزه کیلیشیگه سبب بولدی. اماحاضرایسه بومعما نی حل قیلیش اوچون ایرم حرکت لریولگه قویلیب کیلینماقده.