افغانستان روسیه دن یاقیلغی ماده ساتیب آله دی

افغانستان دولتی اوشبو اولکه یاقیلغی ماده لری کمچیلیگی نی اورته دن ایلتیش اوچون یوزلب تُن یاقیلغی ماده لرنی روسیه دن سا تیب آلیش قرار دادینی امضا له گن.

مذکور قراد اساسیده افغانستان هر ییلی 500 مینگ تن یاقیلغی ماده لرنی روسیه نینگ اوچ کمپنی سیدن ساتیب آلیب افغانستان بازاریگه ترقته دی.

افغانستان هر ییلی، حربی و حربی سیز بولیم لریده اوچ ملیون تن یاقیلغی ماده لرگه احتیاجی بار.

افغانستان دولتی یاقیلغی ماده لرنی ایران، ترکمنستان، روسیه و عراق دن ساتیب آله دی.

افغانستان تجارت وزیری انور الحق احدی، یاقیلغی ماده لرینی ساتیب آلیش خصوصیده گی شرطنامه نی روسیه ده باریب امضا له گن.

احدی جنابلری نینگ معلوم قیلیشیچه، بوندن کیین افغانستان روسیه نینگ اوچ کتته کمپنی سیدن هر ییلی 500 مینگ تن یاقیلغی ماده لرنی خلق ارا نرخی دن کوره ارزان راق ساتیب آله دی.

بو شرطنامه شونده ی بیر وضعیتده امضا لنگن کیم، افغانستانده یاقیلغی ماده لرنرخ لری انچه آشیب کیتگن.

یاقیلغی ماده لرنی ساته یاتگن کیشی لردن وحید محمد نرخ لر آشیب کیتگنیگه نیمه سبب بولگنی توغری سیده بونده ی دیدی:

"یاقیلغی ماده لرنینگ نرخی آشیب کیتگنیده کوپ گینه سبب لر بار. دلیل لردن بیری جهان بازاریگه تیل قیمت آشیب کیتگن ایکینچی سی بوکه اوتمیش لرده دولت اوزی هم تیل کیتریب تاجر لر بیلن رقابت قیلر ایدی لیکن حاضر تیل کیتر مه یدی حال که تجارت وزیرلیگی روسیه بیلن ینگی قرار داد باغله گن یخشی بیر مسئله اگر ایرکین بازاریگه دولت تیل ترقه تسه نرخ لر هم انچه پسه یدی."

شونده ی بیر حالده افغانستان تجارت وزیری انورالحق احدی گه کوره، روسیه بیلن باغله گن قرار داد دیک مذکور وزیرلیک ایران و ترکمنستان بیلن هم موافقت قیلیش ریجه سی اوستیگه ایشله ماقده.

احدی جنابلری نینگ معلوم قیلیشیچه، روسیه دن ساتیب آلینه دیگن یاقیلغی ماده لرنینگ اوتیز دن تا قیرق مینگ تُنی نفتی مواد لر تصدی سی تمانیدن آلینیب باشقه سینی ایرکین بازار تاجر لری وارد قیلیشه دی.

احدی جنابلری گه کوره، اوشبو امضا لنگن شرطنامه اساسیده بوندن کیین قنچه یاقیلغی ماده لر قه یسی مملکتدن افغانستانده کیلیشی بیللی بوله دی. شو نینگ دیک بو ماده لر قنچه ساتیب آلینیشی، ترانسپورت خرجتی، و قنچه پیتده کیلیشی هم معلوم بوله دی.

بو صورتده اگر ایرکین بازارده گی تاجرلر قیمت لرنی نظرگه توتمسه لردولتده بیلی بوله دی. اونینگ معلوم قیلیشیچه، او پیتده دولت بازارگه نرخ لرنینگ آشیب کیتیشی آلدینی آلیشیگه هم قادر بوله دی.

رسمی لر گه کوره، افغانستان دولتی بو ماده لر نینگ آلیب کیلیشدن مقصد ایچکی بازار لریده ترقه تیش همده دولتی احتیاج لرینی هم خود شو یاقیلغی ماده لردن برطرف قیلیش دیر.