آیساف: افغان کوچلری نینگ تعلیم بیریش مسوولیتی نی افغان لر آلماقده

افغانستان ده جایلشگن آیساف کوچلری گه کوره، کیله سی ییل نینگ آخریگه قدر افغانستان خوف سیزلیک کوچلری تعلیم بیریلیشی نی افغانستان لیک لرنینگ اوز لری ضیمه سیگه دیلر.

حاضر افغانستان کوچلری نینگ تعلیم آلیش لری مملکت 21 ولایتی ده جریانی بار.

آیساف کوچلری نینگ معلوم قیلیشیچه، اساسی تعلیم بیریش افغانستان لیک مربی لری تمانیدن صورت تاپماقده.

عین زمانده، آیساف کوچلری، افغانستان کوچلریگه هوایی تعلیم بیریش ریجه سی، تا 2016 نچی ییل گه چه دوام تارتیشی نی معلوم قیلگن لر.

افغانستان خوف سیزلیک مسوولیت لری نینگ ملی کوچلر اوز ضیمه لریگه آلییش لری قرشی سیده اولرنینگ یخشی تعلیم آلمه گن لری و تجهیز بولمه گن لری ایتلسه ده، لیکن آیساف کوچلری حاضر گی قیین چیلیک لرنینگ قرشی سیده، افغانستان خوف سیزلیک کوچلری نینگ ظرفیتی یوقاری کیتگنی دن خرسند لیک بیلدیرماقده.

آیساف کوچلری گه کوره، حاضر 300 مینگ افغانستان خوف سیزلیک کوچلری تعلیم کورگن و کیله سی ییل گه چه، 353 مینگ حربی کوچ تعلیم آلیشی نظرده آلینگن.

آیساف کوچلری نینگ کابلده گی سوز چیسی کارستن جکوبسن گه کوره، افغانستان کوچلری، حربی تعلیم بیریش رهبریتی نی آلیش گه تیارگر لیک آلماقده لر.

" حاضر افغانستان کوچلری 70 محل و 21 ولایت ده تعلیم کورماقده لر. اساسی تعلیم لر افغانستان لیک کوچلر تمانیدن ایلگری ایلتیله دی. و 2012 ییل نینگ دسامبر آیی گه چه، افغان لر اوزلری تعلیم بیریش باشیده قرار تاپه دیلر. و حاضر بیزنینگ اوچ مینگ و 200 افغان مربی میز بار."

شو نینگ دیک، جکوبسن جنابلری افغانستان پیلوت لری و انجنیرلری نینگ تعلیم آلیش لری نی هم مهم دیشیب، تا 2016 نچی ییل گه قدر اولر گه تعلیم بیریش ریجه سی دوام تارتیشی نی ایتدی.

اونگه کوره، زمانوی اوچاق لربولیشی، هوایی کوچلر نینگ تعلیم بیرمس لیگی بیلن هیچ بیر زمان موثر ایمس.

عین زمانده، جنرال جکوبسن جنابلری، افغانستان خوف سیزلیک کوچلری گه حربی تجهیزات بیریلیشی باشلنگنینی هم معلوم قیلدی.

معلومات لرگه کوره، 2012 نچی ییل نینگ مارچ آیی گه قدر ایککی ملیارد و 700 ملیون دالرلیک تورلی حربی اسباب اسکونه لر افغانستان خوف سیز لیک کوچلری گه بیریله دی.