افغانستانده معتاد لر سانی کوپه یماقده

افغانستان ده اویشتیروچی ماده لر بیلن معتاد بولگن کیشی لرنینگ سانی آرتیب بارماقده.

معلومات لرگه کوره، مذکور معتاد لرنینگ کوپ قسمی پاکستان و ایران ده گی افغانستان لیک قاچقین لری همده ولایت لردن کیلگن معتاد لر دیر.

شو نینگ دیک رسمی حسابات گه کوره، افغانستانده، مخدره ماده لرگه معتاد بولگن لرنینگ سانی قریب، بیر یریم ملیون انسان گه ایتیشگن.

اوشبو مسئله اوچون افغانستان دولتی هم خواطر بیلدیرگن.

افغانستان دولتی نینگ معلوم قیلیشیچه، بو اولکه تاریخی ده مخدره ماده لربیلن معتاد بولگن لر سانی هیچ بیر زمان حاضرگی وضعیت دیک بولمه گن.

افغانستان دولتی نینگ مذکور اعترافی، پایتخت کابلده آچیق بیر شکلده عملاً کوزگه کورینه دی.

کابل شهری نینگ غربیده جایلشگن پل سوخته منطقه سی اویشتروچی ماده لر گه معتاد بولگن کیشی لرگه خوف سیز بیر مرکز صفتیده ایلنگن.

بو ییرده قریب بیر مینگ مخدره ماده لرگه معتاد بولگن کیشی لر موجود.

قندوز لیک اوزبیک معتاد لردن بیری عبدالخلیل، بی بی سی بیلن بولگن صحبتیده، بیر مرته مداوا بولیش اوچون کابل صحی مرکزلری نینگ بیریده باریب، لیکن توزه لمه گنی نی معلوم قیلدی.

عبدالخلیل بیش ییل ایلگری ایران ده هیرویین ماده سیگه معتاد بولگنی نی ایتدی.

اونگه کوره، اگر دولت، پل سوخته ده گی معتادلرنی یغیب دوالنتیرسه، کابلده متعادلر سانی کوپه یشی نینگ آلدینی آله آله دی.

مخدره ماده لرگه معتاد بولگن کیشی لر کیچه و کوندوز کوچه لرده ویا پل لرنینگ تهیده یاته دیلر. شو نینگ دیک اولر، مخدره ماده لرنینگ خرجتی اوچون حتی اوغیرچیلک گه هم قول اوره دیلر.

پل سوخته منطقه سیده گی دوکان دار لریدن بیری شفیق الله بو توغری ده بونده ی ایضاح له یدی.

"بو معتاد لرنی سانی قریب 15 یوز نفر گه ایتیشگن. شو نینگ دیک پل سوخته اوستیده کوپ مردم کیلیب بو معتاد لرنی قره ب کیته دیلر انه شو لر نینگ بیر قسمی هم مخدره ماده لر گه تشویق بولیب معتاد لر صفیگه قوشیله دیلر. اوزی میزنی اوییمیزدن ایککی مرته قالین لریمیز اوغیرلندی. نیچه پیت آلدین قوشنی میز نینگ کراچی سی و سماواتی نی اوغیرلگن لر، حتی بیر عیال نینگ یققه سیدن طلا سی نی اوزیب آلدی لر لیکن بو ییرده گی باله لر اوشله دیلر. گرچند بوتون پولیس حوزه لریگه بیز شکایت نامه یوباردیک لیکن هیچ بیر عملی ایش بولمه گن. دولت دن خواه له یمیز بولرنی یغیب آلسین."

بو کیشی نینگ مذکور سوزلریگه قرگنده، افغانستان حکومتی مذکور معما نینگ حلی اوچون قنده ی چاره تدبیر کوریگن؟

عامه ساغلیک وزیرلیگیگه کوره، اولر معتاد لرنینگ مداوا قیلیش اوچون، پایتخت کابل بیلن قوشیمچه مملکت بویلب، قریب 50 صحی مرکز آچگن لر بیراق معتاد لرنینگ سانی کوپ بولگنی و بیر قنچه سی هم صحی خذمت کورسه توچی مرکز لردن قاچگن لری باعث معتاد لر سانی کون سه یون کوپه یگن.

حکومت رسمی لری نیچه مرته پل سوخته منطقه سیده گی مخدره ماده لر معتادلری وجودیدن پاکیزه لش اوچون سعی قیلگن لر لیکن مذکور حرکت لر نتیجه سیز قاالگن.

پل سوخته ده یغیلگن معتاد لرنینگ معلوم قیلیشیچه، بوییرده حاضرگه چه اونلب معتاد اولیب قالگن.

اولرگه کوره، قیش فصلی ده هوا ساووق بولگنی و مذکور معتاد لرنینگ آچ قالگن لری باعث معتاد لر کوپراق هلاکتده اوچره یدیلر.