یره ش کینگاشی: افغان طالب لر بیلن مذاکره قیله میز

افغانستان عالی تینچلیک کینگاشی نینگ رهبری اعضا لریگه کوره، ربانی جنابلری ترور ایتیلگنی بیلن هم مذکور کینگاش اوز ایشیگه دوام بیره دی.

عالی یره ش کینگاشی نینگ اورین باسری، عطاالله لودین بی بی سی بیلن مخصوص صحبتیده، مذکور شورا برنامه لری نینگ قیته کوریب چیقیشی نی ایتیب، مخالف گروه لر بیلن مذاکره لر جریانی دوام تارتیشی نی معلوم قیلدی.

عین حالده لودین جنابلری نینگ معلوم قیلیشیچه، مذکور کینگاش پیشنهاد لری نینگ پارتله ش و خودکش لیک هجوم لر بیلن جواب بیره یاتگن لر بیلن هیچ قنده ی مذاکره یولگه قویمه یدی.

"بیز، مخالف لر بیلن رابطه قوریش همده اولر بیلن مذاکره لر یولگه قوییش توغری سیده ینگی بیر تکتیک بیلن صورت تاپیشی نی ایسته یمیز. شونینگ تینچلیک عالی کینگاشی اوز جاییگه توخته ب ایشله رینی دوام بیره دی. دی دیب ایتدی مذکور کینگاش اورین باسری عطالله لودین"

افغانستان عالی تینچلیک کینگاشی نینگ رییسی برهان الدین ربانی ترور ایتیلگنی دن قریب ایککی هفته اوتیشی بیلن، مذکور کینگاش رهبری اعضا لری قوراللی مخالف گروه لر بیلن مذاکره لر یولگه قوییلیشی توغری سیده سعی قیلیش لرینی ایتماقده لر.

لودین جنابلری شونگه قوشیمچه قیلیب، تینچلیک گه اعتقادی بولگن افغان قوراللی مخالف لر بیلن مذاکره قیلیش جریانی نی یره ش کینگاشی تمانیدن دوام بیریشی نی معلوم قیلدی. اما اونگه کوره، مذکور کینگاش پیشنهاد لری نینگ پارتله ش و خودکش لیک هجوم لر آرقه لی جواب بیره یاتگن لر بیلن هیچ قنده ی مذاکره یولگه قوییلمه یدی.

شونده ی بیر حالده، مذکور کینگاش اعضالری، جمهور رییس حامد کرزی بیلن بولگن اوچره شو لریده، حکومت نینگ، طالبان اورنیده، پاکستان حکومتی بیلن مذاکره قیلیش تصمیم دن حمایت بیلدیرگن لر.

باشقه تماندن، جمهور رییس کرزی تمانیدن ربانی جنابلری نینگ ترور ایتلگنی توغری سیده تشکیل ایتیلگن مخصوص کمیسیون هم ربانی جنابلری پاکستان لیک هجومچی تمانیدن اولدیریلگنی نی معلوم قیلگن.