کرزی: پاکستان گه هجوم بولسه پاکستان دن حمایت بیلدریشی میز ممکن

افغانستان جمهوررییسی حامدکرزی، امریکا و پاکستان اره سیده توقنه شو یوزبیرسه پاکستاندن حمایت بیلدریشی ممکن لیگینی ایتگن.

کرزی جنابلری پاکستانده کی خصوصی تلویزیون لردن بیرگه بیرگن صحبتیده بو سوزنی اظهارایتگن. صحبت نینگ بیرقسمی شنبه اقشام نشر ایتیلگن.

عالی تینچلیک قوریلتای باشلیغی برهان الدین ربانی کابلده ترور ایتلیشی بیلن افغانستان حکومتی پاکستان گه قرشی جدی مناسبت بیلدریب اوشبو دولت نینگ تروریستی گروه لردن حمایه قیلیب کیله یاتگنی گه عیبله گندی.

" خدا قیلمه سین اگر پاکستان وامریکا اره سیده اوریش باشلنیب کیتسه، افغانستان پاکستان دن حمایت بیلدریشی ممکن." دیب ایتگن حامدکرزی خصوصی " جیو تلویزیونی ده بیرگن صحبتیده

مصاحبه قیلگن ژورنالیست ،اگرده هندوستان پاکستان گه قرشی هجوم قیلسه اوزمان افغانستان قراری نیمه بوله دیب سوره گن بوحقده کرزی جنابلری شوندی فکر بیلدرگن." هرکیم کی پاکستان گه هجوم قیلسه افغانستان پاکستان بیلن بولیشی ممکن. افغانستان پاکستان بیلن ایناغه هیچ بیز زمان افغانستان اوز ایناغه سیگه خیانت قیلمیدی".

عینی حالده او اوز صحبتی دوامیده ایککی اولکه اره سیده کی رابطه لرنی کوچیتریش اوچون پاکستان نینگ سعی قیلیشی گه چقیرگن.

حیرت لنتروچی مناسبت

سونگی پیتلرده امریکا قوشمه ایالت لری پاکستان نینگ تروریزم گه قرشی کوره شیش اوچون جدی حرکت قیلمه یاگنیگه عیبلب، بو مسله ایککی اولکه آره سیده کی علاقه لرنی ساووق لشتردی. اما، کوزه توچیلر حاضرگی شرایط ده امریکا نینگ پاکستانگه هجوم قیلیشی ناممکن ایکن لیگینی ایته دی.

اوتگن هفته امریکا تشقی ایشلر وزیری کابل و اسلام آباد گه کیلیب تروریزم گه قرشی کوره شیش اوچون بولگن برنامه لرینی تیزلشتریشینی سوره دی.

حاضرگه قره گنده هم امریکا قوشمه ایالت لری پاکستان نینگ منطقه ده کوچلی اتفاقداشی صفتیده کوره دی.

امریکاهجومیده القاعده رهبری اسامه بن لادن نینگ پاکستانده هلاک بولیشی امریکا نینگ پاکستان گه قرشی باسیمینی آرتیردی. همده بو ایککی اولکه اره سیده موجود دیپلماتیک علاقه لرنی ساووق له شیگه سبب بولدی.

عینی حالده افغانستان دولتی هم پاکستان نینگ تروریزم گه قرشی کوره شیش گه جدی اعتبار بیرمه یاتگنی گه عیبلب. تروریست لرنینگ پاکستان توپراغیده بولگن اصلی مرکزلریده هجوم اویشتریلیشینی دنیاهم جمعیت مملکت لریدن سوره گندی.

ایندی لیکده جمهوررییسی کرزی پاکستان نینگ ایناغه اتب اوشبو اولکه ده هرکیم تمانیدن هجوم بولسه افغانستان پاکستان دن حمایت بیلدریشینی ایتگن. کرزی نینگ اظهارات لریده کتته اوزگریش کیلگنی همه نی حیرت لنتردی.

اما کرزی جنابلری خصوصی " جیو " تلویزیونیده قچان صبحت قیلگنی حاضرگه چه انیق ایتیلمه گن.