افغانستان جهان معارف اویشمه سیگه اعضابولدی

بیرینچی مرته افغانستان جهان معارف اویشمه سیگه اعضابولگن. بو حقده معارف وزیری نینگ دنمارکده کی سفریده عیان بولگن.

دنمارک نینگ کوپن هاگن شهریده معارف ظرفیتی نی یوقاری کوتاریش اوچون یولگه قویلگن اوشبو یغینده افغانستان معارف وزیری و دنیا نینگ 56 اولکه وکیللری هم حصصه قوشگن. افغانستان معارف وزیری غلام فاروق وردک یغین اشتراک چیلری افغانستان معارف اوچون اینگ آز 55 میلیون دالر یردم بیریشینی سوزبیرگنینی ایتدی.

تعلیم همه اوچون آتی بیلن یولگه قویلگن اوشبو یغینده دنیا بویلب معارف تیزمی قیسی درجه ده ایکن لیکی مباحثه ایتلیب افغانستان معارف ظرفیتینی یوکسلتریش اوچون هم ایریم برنامه لر ایلگری سوریلگن.

افغانستان معارف وزیری غلام فاروق وردک بی بی سی بیلن بولگن صحبتیده افغانستان جهان معارف اویشمه سی اعضالیگیده کیرگنینی ثمره لی اتب بوحقده شوندی فکر بیلدردی. " افغانستان معارف گه فایده سی شو کی معارف نینگ کینگیتریش برنامه لری اوچون شفاف بیرتامین قیلاوچی منبع تاپیله دی، همده مکتب باریشگه قادیر بولمه گن باله لر اوچون زمینه لر یره تیله دی. بو جهانی یغینده افغانستان اساسی رولنی اوینیدی. یعنی برنامه لر بیز تماندن ایلگری سوریله دی یغین اشتراک چیلری یاردم قیلشینی سوزبیره دی. بو یغیندن اساسی مقصد هم منبع تاپیش وعموما آلگنده معارف ظرفیتینی یوقاری الیب کیتیش." دیب ایتدی معارف وزیری فاروق وردک.

شونینگ دیک وردک جنابلری یولگه قویلگن یغینده سوزبیریلگن مادی یاردم نینگ مملکت نینگ ناتینچ بولگن حدودلری اینیقسه اوزاق منطقه لرده مکتب بنیالری قوریلشینی معلوم قیلدی.

عینی حالده معارف وزیرلیگی بوندن تشقری مکتب لرده تخنیکی یاردم لریتکزیش اوچون هم ایریم برنامه لر ایلگری سوریلشینی اورغوله دی.

اوتگن اون ییل جریانیده افغانستان معارف تیزمینی یوکلستریش اوچون دنیا هم جمعیت مملکت لری تمانیدن میلیونلرچه یاردم بولگن اما، شوندی بولسه هم چیککه حدودلرده مکتب بینا لری یوق لیگی ایتیله دی. شونینگ دیک ایریم ناتینچ منطقه لرده مکتبلر ایشگی یاپیق لیگی هم اساسی معما گه ایلنگن.