حج مراسمی ده 13 افغان قربان بولگن

بوییل حج مراسمیده 13 افغانستان لیک زیارت قیلوچی هلاک بولگن. حج و اوقاف وزیرلیگیگه کوره، بو 13 کیشی ترافیک حادثه لر و کسل لیک لر طفیلی ، وفات ایتگن لر. و 16 کیشی هم یرلنگن.

مذکور وزیرلیک مقام لری نینگ معلوم قیلیشیچه، 11 افغان هم اوغیرلاوچیلیک عیب لاوی بیلن سعودی عربستان خوف سیزلیک کوچلری تمانیدن اوشله ب آلینگن لر.

افغانستان حج و اوقاف وزیرلیگی افغان حاجی لری جمعه کیچه سی افغانستان گه کیلیش لری باشله نیشی نی هم معلوم قیلدی.

"بیزگه کیلگن گزارش لرگه کوره، حاضر گه چه 11 کیشی اوغیرلیق اتهامی بیلن توتیلگن، بو ییلده گی اوغیری لر باشقه ییل لردن کوره کم بولگن. هر ییلی 40 دن تا 50 کیشی گه چه اوغیرلاوچیلیک عیبی بیلن توتیلریدی، بیلتیر هم 45 کیشی اوشله ب آلینگن ایدی و حاضرگه چه عربستان قماق خانه لریده دیر. بو اون بیر کیشی نینگ تقدیری نی سعودی عربستان تعیین قیلیشه دی چونکه بیز نینگ صلاحیتی میزدن ایمس"

سعودی عربستان قانون لری اساسیده، بیر اوغری نینگ جزا سی، اوغیرله گن نرسه نینگ ارزشی گه کوره، بیللی بوله دی. مذکور جزا لردن بیرته سی اوغری نینگ قولی نی کیسیش دیر.

افغانستان دولتی بو ییل، حج مراسیمی نینگ تنظیم قیلیش اوچون، ایریم دولت ارگان لریدن 70 کیشی نینگ سعودی عربستان ده جونتگن ایدی لیکن افغانستان لیک حاجی لر حرم دن اوزققه توشگن منطقه لرده جایلشگن لریدن شکایت ایتگن لر.

شو نینگ دیک حج و اوقاف وزیرلیگی افغان حاجی لرنینگ آز سانی اوزاق راق و کهنه راق جای لرده جایلشگن لرینی معلوم قیلگن.

بو ییل 30 مینگ دن کوپراق افغان، حج و اوقاف وزیرلیگی نینگ قرعه کشلیگی اساسیده تنله نیب، حج مراسمی ده کیتگن لر.