افغان طلبه لراوچون بورس لر رقمی ایککی برابر بولماقده

افغانستان عالی اوقولر وزیرلیگی یوزلب طلبه لرگه عالی تحصیل آلیش زمینه لرنی یره تیش اوچون ینگی بیر طرزالعمل اوستیده ایشله یاتگنی نی معلوم قیلگن. شو نینگ دیک افغانستان جمهور رییسی حامد کرزی هم خارجی اولکه لرده تحصیل قیله یاتگن افغان طلبه لر آیلیک لری نی ایککی برابر قیلیشی دن خبر بیرگن. افغانستان حکومتی جاری ییلده خارجی مملکت لرده تحصیل قیله یاتگن افغان طلبه لرگه بیش ملیون دالر اجره تگن ایدی اما حاضر ایسه مقام لرنینگ معلوم قیلیش لریچه، مذکور مبلغ کیله سی ییل ده اون ملیون دالر گه کوتاریله دی. شونده ی بیر حالده، افغانستان عالی اوقولر وزیرلیگی، کیله سی ییلده افغان طلبه لرنینگ خارجی اولکه لرده یوباریلیشی باشقه ییل لردن کوره کوپه یشی دن سوز یوریتگن. افغانستان حکومتی، مملکت ده کدر لرگه جدی شکلده احتیاج بارلیگی اوچون افغان طلبه لرنینگ خارجی مملکت لرده یوباریش ریجه سی نی کوپه یتیرگن. اجتماعی ایشلر وزیرلیگی نینگ بشری کوچلر رییسی خیر محمد نیرو گه کوره، مذکور اداره، جاری ییلده تحصیلی نی توگه تگن 2500 افغانگه دولتی اداره لرده ایش بیریلگن لیکن اونگه کوره، مملکت نینگ ایریم بولیم لریده کدر لرگه احتیاج لر بولگنی اوچون مذکور اداره هر ییلی خارجی لرگه هم ایش جوازی نی ترقه ته دی. اما افغان طلبه لر ایسه، خارجی مملکت لرگه تحصیل قیلیش اوچون کیته یاتگن یاش لر نینگ کوپ قسمی، یوقاری مرتبه لی خادم لرنینگ اقارب لریدن بولگنی نی ادعا قیله دیلر. مذکور سوز لرگه قرگنده، عالی اوقولر وزیر لیگی ایسه بورس لرنینگ افغان طلبه لرگه ترقه تیلیشی عدالت نی نظرده توتیشی بیلن صورت تاپیشی نی معلوم قیله دی. مذکور وزیرلیک حساباتیگه کوره، حاضر 10 مینگ افغان طلبه ایریم مملکت لرده تحصیل قیلماقده. مذکور طلبه لرنینگ کتته قسمی دولت تمانیدن یوباریلگن و بیر قنچه سی ایسه شخصی امکانیت لری بیلن تحصیل قیله دیلر. جاری ییلده هم 400 یوز طلبه دولت تمانیدن ترکیه و هندوستان ده یوباریلدی. اما مقام لرنینگ معلوم قیلیش لری چه کیله سی ییلده مذکور رقم نیچه مینگ کیشی گه ایتیشه دی.