باله دنیاگه کیلتره دیگن عیاللراولیم درجه سی پسیگن

مملکت نینگ قریب توقسن فایزیگه الیب بارلگن سرو نتجیه سیگه کوره ، حاضر کمده التمش فایزعیاللر، صحی مرکزلرگه باریش امکانیت گه ایگه دیر.

شونینگ دیک اوشبو سرونتیجه سی نینگ کورسه تیشچه حاضر کمده قرق فایز عیاللر مسلکی کیشی تمانیدن ولادت بیریله دی.

افغانستان ساغلیک وزیرلی خانم ثریا دلیل ، مذکور تیکشیرودن قولگه کیلگن تحقیقات نتیجه سی نی اعلان قلیب . باله دنیاگه کیلتره دیگن عیاللرنینگ اولیم درجه سی 60 فایز کمیگنینی معلوم قیلدی.

شونینگ دیک خانم دلیل ،سونگی وقت لرده افغانستان نینگ اکثری حدودلریده صحی مرکزلرنینگ کوپلیشی ، مشق کورگن قابله عیاللرنینگ سانینی آشگن لیگی بونگه بولگن اساسی دلیل دیب ایتدی .

شونینگدیک مذکور سرونتیجه سیگه کوره، افغانستان نینگ اکثری اوزاق حدودلریده ادم لرنینگ یشم طرزلریده اوزگریش کیلگن لیگی ، برق قوتی نینگ ایرم حدودلریده ایتیب بارلگن لیگی و ایرم امکانیت لرنینگ یره تیلیشی عیاللرنینگ ساغلیک وضعیت گه ایجابی تاثیر قوییشگنینی ایتدی.

مملکت ده گی قشاق لیک درجه سی نینگ یوقاری بولگن لیگی ، قیزلرنینگ کیچیک یاشده تورمیشگه چقریش ، کوپ سانده باله دنیا گه کیلیتریش کبی مسله لرایسه، حامله عیاللرنینگ اولیم لریگه سبب بولیب کیله یاتگان لیگی قید ایتلگن.

بیراق ، مذکور سرونتیجه سیگه کوره ، حاضرهم افغانستان نینگ اکثری حدودلریده 70 فایز حامله عیاللرنینگ باله لری اویلرده ، محلی طبیب لرتمانیدن دنیا گه کیلتیریله دی.

هرچند مذکور سروایسه افغانستان ده گی حامله عیاللرنینگ اولیم لرنی کمیگن لیگی نی معلوم قیلسه ده اما حاضرهم اوشبو مملکت انه و باله لراولیمی اوچون منطقه ده بیرینچی اورنده توره دی.

شویوزدن اوشبو مملکتده قوشیمچه یوزلبچه صحی مرکز لرگه احتیاج بارلیگی اورغولنه دی.