آشورا ده گی خودکش لیک هجوملر نتیجه سیده 200 دن آرتیق کیشی اولیب یره لنگن

کابل شهری زیارت لری نینگ بیریده یوز بیرگن خودکش لیک هجوم نتیجه سیده ، 54 کیشی اولیب، 164 کیشی هم یره لنگن.

بوگونکی هجوم، محرم آیی نینگ اونینچی سیده، کابل نینگ ابولفضل ناملی زیارتیده زیارت قیلوچی شخص لر یغیلگن بیر حالده یوز بیرگن.

عامه ساغلیک وزیرلیگی نینگ سوزچی سی گارگر نور اوغلی گه کوره، یره لنگن لربیر قنچه سی نینگ احوالی یمان بولیب، اولگن لر رقمی کوپ بولیشی هم کوتیله دی.

محلی تلویزیون لر ، خوف سیزلیک کوچلری همده زیارت قیلوچی لر، اولگن و یره لنگن لرنینگ امبولانس لر و عادی موترلرگه جایلشتیریب، کابل نینگ کسل خانه لریده جونه تیشی نی نمایش بیرماقده لر.

معلومات لرگه کوره، مذکور هجوم سببلی، ابوالفضل زیارتی همده اطرافیده گی بنالر شیشه لری سینیب کیتگن.

خودکش لیک هجوم یوز بیرگنیدن کیین، کابل نینگ تورلی ساحه لری، خوف سیزلیک کوچلری نینگ کوپ بولیشیگه گواه بولدی. برچه تورت یول لر ده پولیس کوچلری اوتیب قیته یاتگن موتر لرنی تیکشیریش گه باشله دیلر.

همده یره لنگن لر و اولگن لر کیلتیریلگن کسل خانه لر خوف سیزلیگی هم جدی شکلده تامین بولگن. پولیس کوچلری هیچ کیم گه کسل خانه ده کیریش اوچون رخصت بیرمه یدی.

شو نینگ دیک اولگن لر و یره لنگن لر عایله لری هم انچه غضب گه بولیب، بو هجوم نینگ سنی لر قیلمه گنی نی چه قیریب بلکه افغانستان دشمن لری اینیقسه پاکستان یولگه قویگنینی ایتگن لر.

مزار شریف و قندهار ولایت لریده هم پارتله ش یوز بیرگن.

مذکور عصیانچیلیک هجوم لر کابل بیلن همزمان یولگه قوییلگن.

مزار شریف ده گی هجوم ، عاشورا مراسمی نینگ نشانگه آلینگنی ایتیلگن. بو هجوم نتیجه سیده تورت کیشی اولیب، 14 کیشی یره لنگنی ایتیلگن.

شونینگ دیک قندهار نینگ چارسو منطقه سیده گی پارتله ش ده هم بیش کیشی یره لنگن. یره لنگن لرنینگ ایککی کیشی سی ایسه پولیس کوچلری دن بولگن لیگی بیلگی لنگن.

محرم آیی نینگ اونینچی سی، افغانستان ده هر ییلی دولت و مذهبی گروه لر تمانیدن نشانلنه ریدی، اما هیچ قنده ی بیر حادثه یوز بیرمس ایدی. بوگون کی یولگه قوییلگن هجوم لر، سابقه سی بولگنی معلوم بولگن.

عین حالده افغانستان جمهور رییسی نینگ مطبوعات دفتری تمانیدن ترقه تیلگن بیانات هم ، کرزی متأسف بولگنی نی معلوم قیلگن.

شو نینگ دیک حاضر گه چه مذکور هجوم لر کیم لر تمانیدن یولگه قوییلگنی معلوم ایمس و هیچ کیم ایسه مذکور هجوم لرمسوولیتی نی اوز ضمه سیگه آلمه گن.