"طالب لر باشقه مکتب لرگه هجوم اویشتیرمه دی"

طالبان گروهی افغانستان ده گی مکتب لرده هجوم اویشتیریش دن قول تارتیشی نی حکومت بیلن کیلیشیب آلگن. ترقه تیلگن ینگی بیر حسابات گه کوره، افغانستان حکومتی طالبان گروهی نینگ مذکور اقدامی مقابلیده، مکتب لرده دینی مضمون لرنی کوپه یتیریب، طالبان تمانیدن تنلنگن، ملا لرنی اوقوتوچی صفتیده ایشگه آله دی. مذکور گزارش نادولت تیکشیروچی افغانستان تحلیل چیلر ناملی تشکیلات تمانیدن توزه لیب، ترقه تیلگن. مذکور گزارش، 29 صحیفه ده یازیلگن. اوشبو گزارش نی توزه تگن لرگه کوره، اوتگن ایککی ییل دن بیری طالبان گروهی مکتب لر قرشی سیده هجوم اویشتریش لری کوزگه کورینرلی درجه کمه یگن. اما یازوچیلر نینگ معلوم قیلیش لریچه، طالبان نینگ مذکور اقدامی، اولر تمانیدن تنلنگن ملا لر مکتب لرگه دینی مضمون لرنی درس بیریش لری شرطی بیلن عملی بولماقده. مذکور گزارش یازوچیلری دن آنتونیو جیس بی بی سی بیلن بولگن صحبتیده، ملی سطحیده طالبان و حکومت بیلن و محلی سطحیده ایسه محل ده گی قوم آق سقال لری بیلن مذکور کیلیشیو یولگه قوییلگن لیگی نی معلوم قیلدی. "حقیقتده، طالبان روهی ایتگن لر که بیر قنچه کیلیشولرگه قول تاپگن لر. اما معارف وزیرلیگی بونی ایتمه یدی که اولر و طالبان آره سیده یوقاری سطح ده کیلیشو صورت تاپگن. طالبان گروهی نینگ محلی قوماندان لریدن ایشیتگن میز که اولر، محلی سطح ده فعالیت قیله یاتگن مکتب لر توغری سیده، ولایت لر و اولوسوالیک لر ده گی خادم لر بیلن مذاکره قیله دیلر. شو اوچون، 2010 نچی میلادی ییلی نینگ سونگی ده و 2011 نچی ییلی نینگ باشیده، یوقاری سطح ده اوزگریش لر کیلگن. اولر بو فکر گه که، مذکور ابتکار معارف وزیری، فاروق وردگ تمانیدن یولگه قوییلگن." مذکور گزارش نی توزه تگن لرگه کوره، افغانستان حکومتی و طالبان گروهی آره سیده بوندن تورت ییل آلدین، مکتب لر فعالیتی توغری سیده مذاکره لر یولگه قوییلگن. اما امریکا نینگ بو توغریده قرشی لیگی باعث مذکور مذاکره لر کم وقت اوتیشی بیلن توخته ب قالگن ایدی. افغانستان معارف وزیرلیگی ایسه، مکتب لر فعالیتی توغری سیده شرط لر بیلن رسمی مذاکره یولگه قوییلمه گنی نی ایتیب لیکن، افغانستان معارفی فعالیتی توغری سیده هر گروه بیلن مذاکره یولگه قوییشی نی معلوم قیله دی. مذکور وزیرلیک سوزچیسی امان الله ایمان بو توغری ده بونده ی دیدی: "هر کیم که معارف قرشی سیده توخته ب، قیینچلیک توغدیره دی سیسی نی ایشتیشگه تیار میز. و مقابلده ملی، افغانی، و دینی سوزلریمیزنی اولرگه ایشیتیرسک. و مردم بیلن اوزیمیز نی شونده ی یقین قیلسک که اولر اوز لری، معارف و اولاد لری نینگ کیله جگی دن حمایت قیلسه لر. سیزلر یقین کیله جکگه تینچ سیز ولایت لرده مکتب لریمیز نینگ فعالیت لری باشلنیشیده گواه بوله سیز لر." اما ایمان جنابلری، مکتب لرتهدید آستیدن قنده ی خلاص بولگنی توغری سیده هیچ نرسه دیمه دی. افغان تحلیل چیلر تشکیلاتی نینگ ترقه تگن گزارشی ده، افغانستان حکومتی تمانیدن 2002 نچی ییلیده افغانستان لیک قیزلر وباله لر مکتب لرگه باریش لری و اولر گه تعلیم کوریش زمینه لرنی یره تیشی برنامه لر عملی بولیشی معلوم بولگن ایدی اما ، طالبان تمانیدن مکتب لرگه هجوم اویشتیریش حکومت قرشی سیده اولر نینگ اینگ مهم تاکتیک لردن حسابلنه ریدی.