افغان مهاجرلری باره سیده ایران نینگ چیقارگن قراری خواطرلرنی توغدیرگن

Image copyright Fars

ایران ایچکی ایش لر وزیر لیگی توقزیوزمینگ افغان مهاجرلرگه ایران توپراقی نی ترک ایتیش اچون اوچ آی مهلت تعین قلگنی جدی خواطرلرنی توغدیرگن.

ایران ده یشه یاتکان افغان قاچقین لرنی جبر بیلن چقاریش یونلیشی اوتمیش ده هم دوام ایتیب هر کونی قریب بیر مینگ قاچقین ایران دن شو حاضر هم رد مرز بولماقده .ایران جاری قیش موسومی ده افغان قاچقین لرنی گروهی شکل ده اوز اولکه سیدن چقاریش دن قول تارتیشی نی هرات محلی رسمی لر امید قلماقده .

قاچقین لر گروهی شکل ده ایران دن چقاریلگن تقدیر ده محلی حکومت کوپ گینه قیینت چلیک بیلن دچار بولیشی احتمالی نی هرات حاکمی سوزچیسی محی الدین نوری تاکید لیدی :"اوتکن ییل لر جریانیده بیز اوز امکانیت و ظرفیت لری میزنی اشریش ده ازگینه موفقیت گه ایریشدیک .حاضرهم بو قاچقین لر بیر وقت ده ایران دن چقارل مس لیگی نی امید قله میز. اگر مهاجرلرنی ایران دن چقارلیشی حاضرکی وضعیت ده دوام ایت سه بیز حاضرکی امکانیت لریمیزدن فایده لنیب اولرنی آنه یورت لریده یتکزیش گه قادر میز . چونکه بیزمهاجر لرنی اوز اولکه لریده جونت گون چه ایککی یا ایککی یرم مینگ مهاجر گه 48 ساعت مدتیده جای و امکانیت لرگه ایگه میز . اگر شو توقز یوز مینگ قاچقین بیر یا ایککی کون مدتیده ایران دن چقاریلسه معلوم که گوپ گینه قیینت چلیک بیزگه یرته آله دی ."

حاضرچه هرات ده رد مرز بولگن قاچقین لرنی قسقه مدت ده سقلش اچون ایککی کمپ بار .البته بو کمپ لرده فقط قری کیکسه لر ، سرپرت سیز عایله لر، بیمار لر ، معتاد لر و باله لر قسقه مدت ده سقله نه دی . اما هرات ولایتی قاچقین لر اداره سی ریسی حمدالله خطیبی بوحقده شوندی دیدی :"احمتال خبرینگیز بولسه نیچه مراتبه افغانستان جمهور ریسی برینچی ارون باسری ایران ایچکی ایش لر وزیری بیلن اوچرشگن ده همده افغانستان پارلمان اعضا لرنی ایرانگه قیلگن سفرلریده و بونگه علاوه بیزنینگ قاچقین لر وزیری میز ایران حکومتی رسمی لری بیلن اوتزگن ملاقات لریده همیشه بو ایستک و طلب اورته گه قویلگن. بیز نینگ اساسی استک میز شو که قاچقین لرهیچ وقت خصوصا قیش موسومی ده جبری روش ده ایران دن چقاریل مه سین .چونکه هرات ده قیش اوته ساوغ و وطنداش لری میز اوز اولکه لریگه باریش وقتی گه چه یول لرگه تلف بولیش لری احتمالی کاتته."

عین دمده انسان حق لریدن حمایه ایتوچی مستقل کمیسیون نی افغانستان غربیدکی مسولی سید عبدالقادر رحمیی هم ایران نینگ بوقراری باره خواطر اظهارایتدی : ایران ده استقامت قله یاتکان افغان قاچقین لر چقاریلیشی یا قالیشی توغری سیده ایران حکومتی هر قندای قرار آلیش گه مختار اما افغانستان خلقی ایران دکی ناقانونی افغان قاچقین لرنی ابرومندانه چقاریلیشی نی ایستیدیلر دیدی .اویلشیمچه افغانستان و ایران دولت لری آره سیده بولیب اوتکن مذاکره لرده ایران ده ناقانونی روش ده بارگن افغان قاچقین لر نی ایران دن چقاریلیشی توغری سیده بحث لر بولگن اما بو یونلیش ابرو مندانه عملی بولشی شرط . چونکه ساووغ قیش موسومی ده خصوصا باله لر قری چال لر و عیال لر تلف بولیشی احتمالی کاتته .سیز بله سیز که حاضر کی یاغینگر چلیک لر و قهرتان ساوغ باعث اکثر یول لر یاپیغ .شو باعث بو مهاجر لر کوپ گینه قیینت چلیک لرگه دچار بولیش لری حتمی . حتی که اولکه ده ینه هم انسانی تلفات یوز بیشی ممکن.

حاضر چه ایران ده قریب توقز یوز مینگ افغان مهاجرلر قانونی روش ده و بیر ملیون دن کوپراق هم ناقانونی روش ده کون کیچرماقده . ایران ده ناقانونی روش ده یشه یاتکان اکثر قاچقین لر ایش قیدریب بارگن یاش لر دیر. کورنیشیچه افغانستان دولتی اولکه ده ایش زمینه لرنی کین قمرو ده مهیا ایت مگون چه بو توغریدکی قیینت چلیک حل ایتلیشی اونچه لیک اسان امیس لیگی معلوم دار.