نفت ذخیرگاه لرینی فایده له نیشگه تاپشریش اوچون کیلشوو بیتمی امضالندی

سرپل فاریاب و ولایت لریده کی قشقری ، بازارکمی و زمرد سای نفت ذخیره لرینی ایلشب چیقاریش بیتمی افغانستان حکومتی CNPCI ناملی چین لیک بیرشرکت بیلن امضالندی.

آلیب بایلگن سروی نتیجه سیده اوشبو نفت ذخیرگاه لریده کمیده 87 میلیون بیریل نفت موجود لیگی تخمین ایتیلگن. عینی حالده اوشبو حدودلرده بوندن کوره کوپراق نفت ذخیره گاه لری موجود لیگی رسمیلر تمانیدن تاکیدلندی.

اوشبو ذخیرگاه لرده کی نفت نینگ ایشلب چیقاریش بیتمی بوگون امضاله نیب کیله بیرییل دن سونگ ایشلب چیقاریلیشی ریجه لنگن.

کیلشوو اساسیده چیقاریلگن تیل CNPCI ناملی تشکیلات تمانیدن مملکت ایچکریسده تصفیه بولیب بازارده عرضه بوله دی.

کیلشوو بیتیمیده یازیلیشچه، ایشلب چیقاریلگن نفت نینگ صرف خرجتی چیقاریلیب یعینی قولگه کیرتیلگن منفعتدن یتمیش فایزی افغان حکومتی گه بیریلب باشقه قالگن اوتزفایز منفعت قرارد امضاله گن CNPCI تشکیلاتی گه تعلق لی بولیب اوندن هم فایز مالیه افغان حکومتی گه توله نه دی.

افغانستان کانلر وزیری وحیدالله شهرانی، کیلشوو بیتمی نینگ ایگرمه بیش ییل گه قدر اعتباری بارلیگنی ایتیب 23 ییلده اینگ آز 7 میلیارد دالر بوطریق دن افغانستان دولتی منفعت قولگه کیرتیشینی معلوم قیلدی.

شونینگ دیک شهرانی جنابلری بو قدوق لرده کی نفت نینگ ایشلب چیقاریش ایشی باشله نیشی بیلن مینگلب افغان لرگه هم ایش زمینه لری یره تیلیشینی ایتدی.

باشقه تماندن کانلر وزیرلیگی کیله جکده افغانستان شمالیده بوندن آلدین تثبیت لنگن بیرنچه نفت ذخیره گاه لرینی هم داوطلب لیککه قویلیشدن خبربیریب بو برنامه لر عملی بولیشی بیلن افغانستان دولتی کتته درامد قولگه کیرتیشگه امید بیلدردی.

ایریم ایش بیلرمان کیشی لرگوره افغانستانده موجود کانلر ونفت ذخیره گاه لری یخشی بیرشکلده ایشلب چیقاریلسه افغانستان نینگ تشقی اولکه لرده بولگن احتیاجینی برطرف ایته آله دی.