بی بی توخته آنه" خدایا، یا جانیم نی آلگین ویاهم وطنمگه قیتر"

Мултимедиа ўйнаш бу қурилмада дастакланмайди

کنشکا ترکستانی مملکت شمالده گی چیگره لریگه سفرقیلگن.

اوبیلن فاریاب ولایت ده گی اوزاق بیرحدوده جایلشگن " اوچ تپه" قشلاقیده

اوچرشدم. او حاضرکمده یوزباله و نبیره ایگه سی .

اوبیش التی یاشده بولگن پیتی افغانستان تمان اوتیب کیلگن اما حاضرهم

ترکمنستان ده گی حیاتی نی ایسلیدی.

بی بی توخته حاضرهم آنه وطنی نی ایسله سی کوزیدن یاش آقه دی" خدایا، یا

مینی جانیم نی آلگین ویاهم اوز وطنمگه قیتر" دیب کوزیگه یاش ایلندی.