" کرزی انسان حقلرینی سقلش کمیسیون اعضالرینی تنله شیگه دقت قیلسین "

مرکزی نیوریارک ده بولگن انسان حقلریدن مدافعه قیلوچی تشکیلات، کرزی دن افغانستان انسان حقلریدن مدافعه قیلوچی مستقل تشکیلات ینگی اعضاسینی تنلش همده معرفی قیلیش خصوصده دقت قره تیشی نی طلب قیلیب چیقگن.

اوشبو تشکیلات بیر بیانات طرقتیب افغانستان انسان حقلریدن مدافعه قیلوچی تشکیلات ایرکین لیگی گه تاکیدلب، افغانستان پریزدینتی حامد کرزی جنابلریدن اوشبو تشکیلات اعضا لری نی تنلش خصوصده دقت قیلیب تجربه لی، مستقل انسان حقلری خصوصده معلوماتی بولگن کشی لرنی سیلش نی ایسته گن.

اوشبو بیاناتده انسان حقلریدن مدافعه قیلوچی تشکیلات نی جوده هم نا تینچ و آغر وضعیتده افغانستانده فعالیب آلیب کیله یاتگن لیگی همده سونگی نیچه ییل ما بینیده فعالیت همده موجود لیگی جوده هم فایدلی ایکن لیگی نی تاکیدله ماقته،

انسان حقلریدن مدافعه قیلوچی تشکیلات نینگ 9 عضوی بار و بولر هر بیش ییلدن پریزدینت تمانیدن تنلنه دی لر،

2011 میلادی ییل نینگ دسامبر آیی ده اوشبو تشکیلات نینگ ایککنچی فعالیت دوره سی یکون تاپیب، شونینگ دیک کرزی جنابلری اوشبو تشکیلات نینگ سابق 4 عضوی نینگ فعالیت لریگه دوام بیریشگه موافقت قیلمگن.

رئس جمهور کرزی جنابلری نینگ سوزچی سی ایمل فیضی دسامبر آیی نینگ 23 لمچی کونی، نادر نادری، فهیم حکیمی، غلام محمد غریب همده حمیده برمکی نینگ ایش و فعالیت قیلیش دوره سی نهایه تاپگن لیگی نی تاکیدلب، مذکور شخصلرنی ییریگه ینگی کشی لرنی معرفی بولیش لری ممکن لیگی نی معلوم قیلدی.

اما افغانستان انسان حقلری نی مدافعه قیلوچی تشکیلات مسئولی سیما سمر ایسه، بی بی سی نینگ فارس خذمتی بیلن بولگن مصاحبه سی ده، حاضرگه قدر اوشبو تشکیلات نینگ هیچ بیر اعضاسی نی فعالیت لری نی توخته تیلیب قویلیش حقده رسمی نامه قولگه کیلترمگن لیگی نی معلوم قیلگن، شونینگ اوچون اشبو تشکلات توم اعضاسی اوز ایشلریگه دوام بیرماقته لر.

اشبو تشکیلات باشلغی بولگن سیما سمر ایسه، انسان حقلریدن مدافعه قیلوچی تشکیلات اعضاسی پاریس اصولنامه سی گه نبآ معرفی بوله یاتگن لیگی نی تاکیدلب، افغانستان هم شو قاعده دن تشقری یا خارج ایمس ایکن لیگی نی اورغوله دی.

پاریش اصوالنامه سی گه کوره، مستقل انسان حق حقوقلریدن مدافعه قیلوچی تشکیلات اعضا سی ملی کینگاش تمانیدن اعتماد رائیی آلیش لری کیرک، اما افغانستانده ایسه، ملی کینگاش اعتمادی رئیی ایمس بلکه ریئس جمهور نینگ آلگن قراریگه مشروط بولیب قالگن.

خانم سمرنینگ معلوم قیلیشچه، انسان حقلریدن مدافعه قیلوچی مستقل تشکیلات قوریلگنده، افغانستانده ملی کینگاش موجود بولمگن، شونینگ اوچون هم اشبو تشکیلات اعضاسی نی تنلش صلاحیتی ریئس جمهورگه بیریلگن، اوندن کیین هم افغانستانده گی جاری وضعیت حاکم لیگی تفیلی اوشبو روش دوام تارتیب کیلماقته،

افغانستان مستقل انسان حقلریدن مدافعه قیلوچی تشکیلات مسئولی نینگ ایتشچه، افغانستانده فعالیت آلیب کیله یاتگن مدنی نهادلر اشبو تشکیلات نینگ اعضاسی صفتیده آدم لری نی تنلب ریئس جمهور گه پیشنهاد بیره دی لرف و ریئس جمهور ایسه، اوشبو شخصلر آره سی دن، مدنی نهاد لر، سیاسی حزبلر همده مستقل انسان حقلریدن مدافعه قیلوچی تشکیلات بیرلیگیده اوشبو تشکیلات ینگی اعضاسی نی تنلی دی.

افغانستان ریئس جمهوری نینگ اوشبو تشکیلات بیر قطار اعضا لری نینگ فعالیت لریگه دومام بیریشی اوچون موافقت کورستمگن لیگی ، اولکه ده گی بیرقطار مدنی نهادلرنینگ خواطرلریگه سبب بولیب کیلماقته.

ایرم مدنی نهادلر اعلامیه ترقتیب ریئس جمهور نینگ مستقل انسان حقلریدن مدافعه قیلوچی کمسیون اعضا لری نی تنلب اوشبو تشکیلات مستقل لیگی نی نقض قیلیشی ممکن لیگیدن خواطر اظهار ایتگن لر.

مدنی نهادلر اعضاسی ایسه، مستقل انسان حقلریدن مدافعه قیلوچی تشکیلات اعضاسی نی تنلش او لرنی ایش دن چیقریش خصوصده هیچ بیر قرشی لیک لری یاده مخالفت لری یوق، اما بولرنی ایشگه قویش همده تعین قیلیش باشقه دولت ادارلریده یولگه قویله یاتگن شیوه لردن فرق قیلیشی کیرک.

شونینگ دیک افغانستان مدنی نهاد لری ایسه، مستقل انسان حقلری مدافعه قیلوچی تشکیلات ترکیبی گه اوزگریش کیلتریلگنده، انسان حق حقوق لری نی نقض بولگن لیگی حقده یغیلگن سندلر، انسان حقلری نی ایاغ آستی قیلگن کشی لرنی قولیگه توشیشی دن خواطر اظهار قیلگن.

اما سیما سمر جنابلری ایسه، اوشبو خواطرلرنی اونچه لیک هم جدی بولمگن لیگی نی اورغولب،افغانستانده انسان حقلری نینگ نقض بولگن لیگی و عامل لری سندی ایرم ییرلرده مجازی فضاده انترنیت آرقلی ثبت قیلینگن.