نوروز بیره می بوگون پایتخت کابل ده ایریم محفل لر یولگه قوییش بیلن نشانلندی

کابل نینگ کارته سخی منطقه سی نوروز کونی نینگ نشانلش اوچون اینگ مهم موقیعیت لردن بیری حسابلنه دی. شو اوچون هم مینگ لب کابل لیک لر قتنه شیش لری بیلن مذکور منطقه ده جهنده بالا مراسمی یولگه قوییلدی. کابل شهری نینگ خوف سیزلیگی، ملی پولیس، امنیت و اردو کوچلری تمانیدن جدی شکلیده تامین لنگن. شو نینگ دیک جهنده بالا مراسمی ده قتنه شگن لر خوف سیزلیک کوچلری تمانیدن آلینگن تیارگرلیک لردن خرسند لیک بیلدیردی لر. "مینی آتیم عنایت الله رسولی، بوگون نوروزکونی بولگنی اوچون، سخی جان گه کیلدیم، خوشلیک و مبارک کون دیر. سخی جهنده سی، یخشی شکلده و خوف سیزلیگی تامین بولگن بیر حالده کوتاریلدی. مین بو کون نی یعنی نوروز بیره می نی برچه جهان ده گی انسان لرگه مخصوصاً افغانستان خلقی گه چین یورک دن مبارک بولسین دیمن. بو ییل انشا الله که خوش لیک ییل بولیشی گه امید بیلدیریب، ظلم، استبداد، و اوریشلر افغانستان و اسلام دنیا سیدن یوقالیشی نی امید قیله من." کابل شهری نینگ سرک لریده مردم گوجوم لیک بیلن نوروز ایامی نی تجلیل قیلیب یوریدیلر. شو نینگ کارته سخی منطقه سیدن تشقری مردم، باشقه ییر لرده جمله دن بابر باغی، باغ بالا، عیال لر اوچون توزه تیلگن شهر آرا باغی و شهدای صالحین کبی ییرلرده هم یغیلیب نوروز کونی نینگ خوشحال لیک بیلن اوتکزه دیلر.