اوزبیک تیلیده چاپ ایتیلگن کتابلر سانی کتابخانه لرده آرتماقده

سونگی ییللرده افغان اوزبیک یاوزچیلری تورلی خیل کتابلرنی یازیب چاپدن چیقاره باشله گن، لیکن شوپیت گه بو کتابلرنی تاپییش قیزقوچیلر اوچون قیند ایدی، اما یقینده مزارشریف شهریده مخصوص کتاب خانه آچیلگن، اوشبو کتابخان ده باشقه تیللرده یازیلگن کتابلریانیده بیرقنچه اوزبیک تیلده یازیلگن کتابلرهم موجود بولگن.

ایریم طلبه اوزبیک تیلده یازیلگن کتابلرنی اوقیدیگن شخص لرایسه ینگیدن قوریلگن کتابخانه نینگ اوزبیک کتابلرنی تاپیش اوچون اساسی منبع دیب فکر بیلدیرماقده لر. شونینگ دیک کوپیگینه یاش طلبه و یازوچیلر بوکبی حرکت لر مادی امکانیت قولگه کیرتیش اوچون بولگنده هم تیل نیننگ روجی اوچون هم مهم ایکنینی ایتماقده.

هرچند حاضر هم کوپگینه اهالی اوز آنه تیلیده صحبت قیلیشگه قادر ایمس، نیمه بولگنده تیل خصوصیده ملکه لری نی آشریش اوچون کوپگینه عالی اوقوو و مکتب طلبه لری مذکور کتابخانه دن کیلیب تورلی خیل کتابلرنی ساتیب آلیشه دی لر،

بلخ عالی اوقو یورت اوزبیک بولیمیده درس کوریب کیله یاتگن محمد رازق تورکسوی بو باره ده شوندی دیدی " مین هر نیچه کوندن بو کتابخانه گه کیلیب تورلی خیل شعر و تاریخ کتابلری نی آله من، بو کتابلر معلوماتیمنی آشریشگه یریک حصه قوشه دی، چون مین اوزیم بلخ عالی اوقوو اوزبیک بولیمیده ده درس کوره من ، انه شو اوچون بو مینگه بیر منبع و کونده لیک درسلری میزگه هم فایده لی بوله دی"

لیکن کوپگینه یاشلر حاضرگه قدر هم دولت تمانیدن اوزبیک تیلی نینگ رواجی اوچون اونچه لیک اورغو بیریلمگن لیگی نی ایتماقتده.

بیرقطار شمالی ولایتلرده گی مکتب لرده اوزبیک تیلی درسلیک لایحه سی گه کریتیلگن، اما کتابخانه لرنینگ یره تیلیشی همده تنیقلی شاعر و یازوچیلراثر لری اقووچیلر قول گه یتیشیشی اوزبیک تیلی نینگ یوکسلیشیگه یریک حصه قوشه دی.

سونگی وقتلرده ایرم مکتب طلبه لر هم کتابخانه لرگه کیلیب تیل خصوصیده ملکه لری نی آشریش اوچون شعر و تورلی خیل اوزبیک تیلیده یازیلگن اثرلردن فایده له نیشگه اورغوبیرگنلر.

اوزبیک تیلیگه خذمت قیلیش اوچون کتابخانه قوریب اوزی هم یازوچیلیک ایشلری بیلن شغللنیب کیله یاتگن استاد محمد رحیم ابراهیم، تیل نینگ رواجی اوچون دولت و حکومتدن کوره کوپراق اهالی سعی حرکت نینگ رولی بارلیگی نی معلوم قیلدی ، لیکن دولت نینگ بوخصوصده اعتبار قره تیشی هم مهم دیه فکر بیلدردی.

شونگه قوشیمچه کتابخانه ومدنی قوریلمه لرنی ایجاد ایتیلیب فعالیت قیلیشی اهالی نینگ اوز تیللری بویچه معلومات الیش اوچون ثمره لی یوللردن بیری بولگنینی علاحیده اوروغوله دی.

افغانستان اساسی قانونی ده، اوزبیک تیلی اوچینچی رسمی تیل صفتیده تانیلگن، افغانستان حکومتی ایسه اوچینچی رسمی تیللرنی رواجلنتریش اوچون کوپراق اعتبار قره تمه گنی گه عیبله نه دی. لیکن شوندی بولسه هم اوزبیک یازووچیلری اوز امکانیت لریدن فایده له نیب تیل نینگ رواجی گه کتته حصه قوشیب کیلماقده لر