بامیان لیک لر یاغ چراغی نی امریکا جمهوررییسی گه اهدا قیلدی

بامیان ولایتی دن کابل گه کیلگن اونلب بامیان لیک لر پارلمان کینگاشی بیناسی قرشی سیده ناراضلیک بیلدریب ، اوشبو ولایت نینگ حاضرگه قدر هم برق قوتی بیلن تامین لنمه گنینی قیتغ قاره لب چیقدیلر.

اولر اعتراض شکلده یاغ چراغ نی توزه تیب اونینگ امریکا جمهورریسی باراک اوباما گه تقدیم ایتشینی ایتگنلر.

بیز عدالت ایستیمیز حکومت تبعیض قیلمه سین دیگن شعالرنی قوللری گه کوتارگن، بامیان لیک لرایسه افغانستان بوتون منطقه لریده قیته قوریش لایحه لری تینگ بیرشکلده یولگه قوییلیب کیلینمه یاتگنینی قتیغ قاره لب چیقدیلر.

اولرگه کوره بوندن التی ییل الدین جمهوررییس حامدکرزی اوشبو ولایت نینگ برق قوتی بیلن تامین له شینی سوز بیرگن ایکن ،لیکن حاضرگه چه هم اونی بیرگن وعده سی عملی بولمه گن.

ناراض کیشی لر بیر قطع نامه صادر ایتیب قطع نامه نینگ اساسی بندلری شولردن عبارت ایدی" هر تور سیاسی، قومی همده اقتصادی تبعیض لریوق ایتیلیب قدرت و ترقیات برنامه لرنی تینگ بیرشکلده بوتون منطقه و ولایت لرده یولگه قویلیشینی ایستیمیز، شوندی برنامه لر دولت تمانیدن یولگه قویلسه صلح گه ایریشه میز، اما عصیانچیلرگه صلح دستوری آتی بیلن فرصت بیریلیشینی آلدی آلینسین."

شونینگ دیک اعتراض بیلن چیققن بامیان لیک لر اولرنینگ اساسی قینچلیک لری اوشبو ولایت نینگ برق بیلن تامین لنمه گنی بولگنینی اورغولب عینی موضوع گه اعتراض بیلدریش اوچون اوزلر بیلن بیرگه یاغ چراغی هم کیلتیرگن ایدی لر.

اولر یاغ چراغی نی امریکا جمهورریسی گه اهدا ایتدیلر، بوندن مقصد نیمه بولگنی مدنی جمعیت قوریلمه اعضالریدن بیری تمانیدن شوندی آچیق لندی "امریکا قوشمه ایالت لری افغانستانده اوز یولینی یوقاتگن، مدنی قوریلمه لر، بیر یاغ چراغینی امریکا جمهورریسی گه اهدا قیلشی بیلن شونی کورسه ته میز کی بیز هنوز هم قرانغولیککه حیات کیچره میز."

اعتراضی یغینده پارلمان نینگ ایریم وکیللری و اداری هیات اعضالری هم اشتراک ایتگندی، افغانستان سنا مجلیسی نینگ اورین باسری محمد علم ایزیدیار بامیان لیک لرنینگ بوحرکتی نی آلقیش لب اولرنی شکایت لریگه اعتبار قره تیلشینی ایتدی"بخت گه سزاوار پارلمان نینگ اداری هیاتی کرزی جنابلری بیلن اوچره شماقچی، بوکبی شکایت لریزنی جمهور رییس گه یتکزه میز، شونینگ دیک دنیاجماعت چیلگی گه هم بیز عینی تکلیف لرنی ایلگری سوره میز، بامیان قینچلیگی همده رواجلنمه گن باشقه ولایت لرقینچلیک لرینی حل ایتیلشی گه امید بیلدیره میز."

بوندن الدین هم بامیان اهالی اوشبو ولایت ده قیته قوریش وقوریش دستور لری یخشی بیرشلکده یولگه قویلمه گنینی اورغولب دولت نینگ توجه سیزلیگی باعث اعتراض بیلن یوللرنی کاه گیل قیلگندی همده بامیان شهری مرکزیده گی چوک ده یاغ چراغی قوندریلگن.

بامیان افغانستان نینگ مرکزی ولایت لریدن بولیب بودا هیکلی شونینگ دیک بند امیر کبی تاریخی جایلرگه ایگه بولگن.

بامیان لیک لرگه کوره اگرده دولت اوشبو ولایت ده اعتبار قرتسه، سیاح لرنی بولایت ده کیلشی گه زمینه یره تیلیب بوطریق دن دولت هم کوپینچه درامد قولگه کیرتیشی ممکن.

اون ییلدن بیری میلیون لب امریکا لیک دالر قیته قوریش ساحه لریده صرف ایتیلیب کیلینماقده ، لیکن نه فقط بامیان بلکه افغانستان نینگ قطار ولایت لریده مردم قیته قوریش دستورلریدن اونچه لیک راضی کورینمیدی، همده بیرقنچه ولایت لر هلی هم برق قوتی بیلن تامین لنمه گن.