حکومت، امریکا کانگرسیدن کیلگن هیئت گه قرشی فکر بیلدیرماقده

Image copyright BBC World Service

ملی جبهه اعضالری و امریکا کانگرسیده گی هیئت بیلن اوچره شو لر توغری سیده افغانستان حکومتی عکس العمل کورسه تگن.

ملی جبهه و امریکا کانگرسی نینگ هیئتی افغانستان سیاسی تیزیمی اوزگریشی توغریسیده چیقارگن بیانات آرتیدن، افغانستان حکومتی، خارجی لر مملکت ایچکی مسئله لری گه اره لشیش لری نی محکوم قیلگن.

افغانستان تشقی ایشلر وزیرلیگیگه کوره، مملکت ده گی سیاسی تیزیمی توغری سیده گی بحث لر افغانستان دولتی و اپوزیسیونی گه تیگیشلی.

امریکا کانگرسیده گی هیئت کابلگه کیلیب، ملی جبهه رهبر لری بیلن اوشگنی ده ینه بیر مرته افغانستان ده پارلمانی تیزیم اورنه تیلیشی توغری سیده تاکید بولدی.

افغانستان تیزیمی اوزگریشی توغرسیده گی بحث لر مذکور هیئت و ملی جبهه رهبر لری نینگ ایککینچی اوچره شولریده یولگه قوییلگن.

شونده ی بیرحالده افغانستان تشقی ایشلر وزیرلیگی نینگ سوزچی سی جانان موسی زی ایسه، خارجی لر افغانستان ایچکی مسئله لریده اره لشیش گه هیچ قنده ی حق گه ایگه ایمس ایکن لیگی نی بیلدیرماقده.

"اوشه ندی که بیز تاکید قیلگن میز، حکومت قرشی سیده گی سیاسی گروه لر بیلن قوشیمچه مردم نینگ حقی بار که نظر بیرسه لر. افغانستان قانونی گه ماس، سیاسی حزب لر، افغانستان نینگ کوچله نتیریشی توغری سیده اوز فکر و پیشنهاد لری نی بیلدیرسه لر. اما افغانستان ده قنده ی سیاسی تیزیم اورنه تیلیشی توغری سیده شو نینگ دیک ایچکی مسئله لرگه خارجی لرنینگ هر قنده ی فکر بیلدیریشی یا اره لشیشی نی محکوم قیله میز."

موسی زی جنابلری شونگه قوشیمچه قیلیب، اگرده خارجی لر افغانستان ایچکی مسئله لر گه اره لشیش اوچون کیلماقچی بولسه لر، حکومت تمانیدن مملکت ده کیریش اجازه سی بیریلمه یدی دیب معلوم قیلدی.

شو نینگ دیک امریکا قوشمه ایالت لری نینگ کابلده گی ایلچیلیگی هم امریکا کانگریسی دن کیلگن هیئت اظهاراتی نی شخصی دیب بهاله گن.

مذکور ایلچیلیک بیر بیانات ترقه تیب، امریکالیک ملت وکیل لر تمانیدن یوریتیلگن سوزلر، بو مملکت حکومتی نینگ نظری ایمس لیگی اوستیده تاکید قیلگن.

اما ملی جبهه اعضا لری، اوز مقصد لریگه ایریشیش اوچون هر جناح یا مملکت بیلن اوچره شیب، مذاکره قیلیش حقی میز دیب ایته دی.

مذکور جبهه سوز چی سی فیض الله ذکی بونده ی ایضاح له یدی:

"بو عکس العمل کورسته دی که، افغانستان حکومتی عموماً اوزی گه بولگن ایشانچ نی قولدن بیرگن. چونکه، بیر قنچه مدت آلدین ملی جبهه رهبر لری برلین گه امریکا کانگریسیده گی هیئت بیلن اوچره شگنیده، تشقی ایشلر وزیرلیگی ایتگن ایدی که، نیگه شو گپ لریزنی افغانستان ایچکری سیده ایتمه یسیزلر؟ ایندی که افغانستانگه کیلیب بیزبیلن صحبت قیلگن لر ینه هم محکوم ایته دیلر. حقیقت بوکه حکومت خواه لمه یدی تا مردم والی لرینی، اولوسوال لرینی و شهردار لرینی سیله ب، حکومت گه شریک بولسه لر."

اپوزیسیون گروه لر تمانیدن افغانستان سیاسی تیزیمی نینگ اوزگرتیریشی توغری سیده یولگه قوییلگن فعالیت لر گه نسبتاً ایریم ایچکی و تشقی گروه لر تمانیدن عکس العمل لر کورسه تیلماقده.

هرچند، ملی جبهه بیلن قوشیمچه ینه بیر قنچه سیاسی حزب لر افغانستان ده پارلمانی تیزیم روی کار کیلیشی توغری سیده اورین ماقده لر، اما افغانستان حکومتی مملکت باشقه سیاسی تیزیم لرنینگ عملی قیلیش شرایط یوق لیگی نی ایته دیلر.