مملکت جنوبده اونلب اوقوچیلرزهرلنیشگن

qiz bolar Image copyright Getty

مملکت جنوبده گی خوست ولایت نینگ کسلخانه مسئوللری مذکور اوقوچی لر، خوست ولایت بیلن باغلیق "اسماعیل خیل" منطقه سیده زهرلنیشگنی نی ایتیشگن. کسلخانه مسئوللری بی بی سی بیلن بولگن صحبت ده کمده اوچ یوز زهرلنگن اوقوچی اولرگه آلیب کیلینگنی نی ایتیشگن.

شونینگ دیک کسلخانه مسئوللری، زهرلنگن اوقوچیلرنینگ سلامت لیکلری یخشی بولگنی دن کیین اویلریگه آلیب کیتلگنی نی ایتب اولردن فقط گینه احوالی

آغیربولگن اون بیش ته سی کسلخانه ده سقلنیب تورلگنی نی ایتشماقده.

افغانستان معارف وزیرلیگی، زهرلنگن اوقوچی لرسانی نی 175 کیشی دیب اعلان قیلیشگن.

هرچند اوقوچیلرنینگ زهرلنیشی عاملی انیق لنمه گن بیراق کسلخانه مسئوللری اولرقولنه یاتگان قدوغ سو ی افلاس بولگنی باعث حادثه یوزبیرگن دیگن احتماللرنی سبب دیب کورستماقده.

اولرگه کوره، بخصوصده گی تیکشیرو ایشلری باشله تیلگن.

اسماعیل خیل ایسه خوست ولایت ده گی اینگ نا تینچ حدودلردن حسابلنه دی و اوییرده طالبان گروهی نینگ تاثیری کوچلی.

ایتلیشچه، باله لرزهرلنگن مذکور مکتب ایسه "اسماعیل خیل" منطقه سیده گی اینگ نا تینچ بیرحدوده جایلشگن.

بوندن آلدین ایسه مکتب ده گی قیزباله لرنی زهرلنیشی کوزه تیلگن ایدی.