"یتمیش فایز افغان لر کیله جک لریدن خوشبین"

police

بی بی سی پایتخت کابل قوشیمچه افغانستان نینگ اون اوچ ولایتیده 1300 دن آرتیق شخص بیلن صحبت آلیب بارگن. فکربیلدیرگن شخص لردن یتمیش فایزی کیله جک لری باره سیده خوشبین ایکن لیکلرینی ایتگن.

قوراللی طالبان و باشقه عصیانچیلرگه قرشی اون ییلدن بیری چیت اییللیک و افغان حربیلری تمانیدن عملیات لر یولگه قوییلیب کیلگن بولسه ده هم، ناتینچ لیک لرارتیب بارماقده ، همده اداری فساد نینگ کون ساین آرتیب باریشی هم ییریک معما صفتیده کورسه تیلماقده، اما شوندی بولسه هم کوپلب افغانستان لیک لر اولکه کیله جگی باره سیدن خوشبین ایکن لیک لرینی ایتگن.

بی بی سی بیلن صحبت لشگن 1300 دن آرتیق افغان لر ایسه کیله جک لری باره سیده خوشبین لیک بیلدیرگن.

امریکا و باشقه بیرنیچه مهم دولت لر بیلن استراتیژیک پیمان لرنی امضاله نیشی، معارف ساغلیک بولیم لریده ایجابی اوزگریش کیلگنی همده افغان امنیتی کوچلری نینگ کوچلگنی بیلدیریلگن خوشبین لیک لرنی اساسی عاملی دیب کورسه تیلگن.

اما صحبت الیب باریلگن شخص لردن قریب اوتیز فایزی ایسه ناتینچیلیک، اداری فساد، قوشنی لرنی اره له شوو قیته قوریش دستورلرینی سکین کیته یاتگنینی ایتیب، انه شو معما لرباعث افغانستان کیله جگی خصوصیده خواطر بیلدیرگن لر.

بیلدریلگن تشویش لردن باشقه بیری هم خارجی کوچلر افغانستاننی ترک ایتگنیدن سونگ افغان امنیتی کوچلری نینگ یککه لیکده امنیت نی تامین قلیشی قابلیت لری باره سیده بولگن.

صحبت بولگن کیشی لردن ییللیک ایککی فایزی 2014- نچی میلادی ییلدن کیین افغان امنیتی کوچلری خوف سیزلیک نی تامین قیلیش قابلیتی گه ایگه ایکن لیک لرینی ایتگن. اما خلق ارا یاردمچی مملکت لرنینگ دواملی یاردم بیریش لری اساسی شرط دیه اورغولنگن.بیراق صحبت قیلگن لردن قرق سککیز فایزی افغان امنیتی کوچلری یککه لیکده خوف سیزلیک نی تامین قیله المیدی دیب فکر بیلدیرگن.اولرگه کوره افغان کوچلری ایترلیچه جهازلنمه گن.

شونینگ دیک سوراو نینگ اوچینچی قسمیده ، افغان امنیتی کوچلری عصیانچیلرگه قرشی کوره شیش گه انگیزه سی بارمی دیب سوال بیریلگن، صحبت آلیب باریلگن شخصلردن التمیش اوچ فایزی هه افغان کوچلریگه شوندی انگیزه باردیب جواب بیرگنلر.

صحبت لشگن کیشی لردن اوتیز یتتی فایز منفی جواب بیرگن. بی بی سی افغانستان پایتخت کابل قوشیمچه اون اوچ ولایتده 1300 دن ارتیق شخص بیلن صحبت له شیب اوشبو حساباتنی تیارله گن