پاسپورت اداره سی نینگ اورین باسری قتل عیبلاو بیلن توتیلگن

افغانستان پاسپورت ریاستی نینگ اورین باسری، قتل و اوغیرچیلیک کبی حادثه لرگه قولی بارلیگیگه عیبله نیب قاره لاوچی اداره سی تمانیدن حیبسگه آلینگن.

افغانستان قاره لاوچی اداره سیگه کوره، قتل اوغیرچیلیک عیبلاو لری بیلن توتقینگه آلینگن.

پاسپورت اداره سی نینگ اورین باسری مولوی محمد نبی بیان، بو اداره گه ایشگه باشلمی بدخشان اهالی سی تمانیدن اونگه شوندی عیبلاو لر قوییلگن ایکن.

باش قاره لوچی اداره سی نینگ اورین باسری عنایت کمال بی بی سی بیلن بولگن صحبتیده،عیبلاو لرگه دوچ کیلگن بیان جنابلری بوندن قریب بیرآی آلدین پاسپورت اداره سی نینگ اورین باسری صفتیده تعین ایتیلگنینی ایتدی، کمال جنابلریگه کوره اونگه قرشی ادعا لر کوپلب کوزه تیلیشی بیلن افغانستان وزیرلر کینگاشی اونینگ اوز وظیفه سیدن چیتلنتریب قماققه آلیش قرارینی صادرایتگن.

عینی حالده کمال جنابلری بیان گه قوییلگن عیبلاولر قاره لوچی اداره سی نینگ تحقیقات بولیمی تمانیدن جدی تیکشریلیب کیلینه یاتگنینی معلوم قیلدی. اما اونینگ فساد گه قولی بولگن بولمسلیگی باره سیده الدین دن بیرنرسه ایتیش قین ایکنینی تاکیدله دی.

معلومات لرگه کوره بدخشان ولایتی نینگ اهالیسی بوندن آلدینلر بیان جنابلرینی قتل و اوغرچیلیک کبی حادثه لرگه قولی بارلیگیگه عیبلب ناراضلیک بیلدیرگن ایکن.

ایریم لر شوندی عیبلاو لربیلن دوچ کیلگن شخص یوقاری مرتبه لی خادمی صفتیده تعین ایتلیشی قاره لنماقده افغانستان ایچکی ایشلر وزیرلیگی نینگ سوزچیلردن نجیب نیکزاد بوحقده شوندی دیدی:"مردم نینگ بوکبی عیبلاولری بیان جنابلری نینگ آلدینکی وظیفه لریگه علاقه لی، بیان بوندن الدین بدخشان ولایتی نینگ شهربزرگ تومنی حاکمی صفتیده وظیفه آلیب باررایدی.اوشه زمانده مردم اونینگ قتل اوغرچیلیک واقعه لرگه قولی بارلیگیگه عیبله گن ایکن بیان جنابلری پاسپورت ریاستی گه وظیفه لنگنیدن سونگ بوکبی عیبلاولرگه دوچ کیلمه گن."

قولگه آلینگن، شخص نینگ قتل کبی عیبلاولربیلن دوچ کیلگنی باره سیده ایچکی ایشلر وزیرلیگیگه قاره لوچی تمانیدن معلومات بیریلگنی ایتیلماقده.

اما ایچکی ایشلر وزیرلیگی شوندی معلومات لر ایتیب کیلشی بیلن وقاره لوچی اداره سی نینگ طلبیگه ماس پاسپورت اداره سی اورین باسری نینگ وظیفه سی وقتینچه لیک توخته تیلگن ایدی دیب دلیل کیلتیرگن.