افغانستان لیک" شیکیسپیر"

افغانستان لیک صنعتت چیلر Image copyright bbc

بیرینچی بار، افغانستان ده گی بیرگروه صنعتچی لر، "شیکیسپیر"نینگ

تیاتراثرینی افغانستان طرزده اجرا ایتشده. اولر" شیکیسپیر"اثری اساسده گی

صحنه نی اوز محلی تیل و مدنیت گه اوزگرتیریب ، لندن ده گی "شیکیسپیر"

نینگ تیاتر مرکزیده اجرا ایتلدیلر.

افغانستان لیک لرنی بو کورسه توی، چیت ایلیک لرتمانیدن قیزیق کوتیب آلیندی ،

مذکور نمایشده قتنشگن خلق ایسه ، اولرنی تیلی لرنی بیلمی توریب اجرا لری

اوته قیزیق بولگنی نی ایتشدیلر.

بریتانیا لیک تانیقلی دراماتور"شیکیسپیر" نینگ اثرلری دنیا نینگ قریب اوتیزتیلده

اجرا ایتله دی، بوآره افغانستان لیک صنعت چیلر بیرینچی باردنیا ده بوکبی نمایش

نی یولگه قویشدی.

افغانستان لیک صنعت چیلرایسه بو صحنه نی اجرا ایتش اوچون کمده آلتی آی مشق

کوریشدی و بونگه بولگن برچه خرجت لر بریتانیا تشقی ایشلر وزیرلیگی تمانیدن تولنگن.

افغانستان دن کیلگن صنعت چیلرایسه بو آلتی آی جریانیده، تیاتر و صنعت ساحه سیده گی کوپگینه

موضوع لرنی هم اورگنیشگن لیکلرنی ایتشه دی.