مزارلیک یاش لر ینگی مدنی اعتراض بیلدیریش حرکتنی یولگه قویگن لر

بیری قنچه مزارلیک یاش قیز وباله لر دیوار نگارلیک"گرافیتی" بیرگروه نی تلالو آتی بیلن تشکیل بیرگن لر.

مذکور یاش لرگه کوره، مزار شریف شهریده گی دیوار لریگه اجتماعی نابرابر لیک گه قرشی پیام لرنی یازیشه دیلر.

بو گروه گه بیر قنچه، عکاس، نقاش و متفکر یاش لر یغیلیب، مدرن اعتراض بیلدیریش مسئله سی یعنی دیوارلرگه یازیش یا گرافیتی هنری نینگ افغانستانده بیرینچی مرته نمایش بیریشگه حرکت قیلگن لر.

عکاس و مذکور گروه نینگ اساسچی لریدن قیس عصیان:

"بیرینچی هدفیمیز گرافیتی هنری نینگ مردم گه تانیتیریش دیر. بو نی یخشی لیگی بو دیر که جمعی شکلیده، قیز لر و باله لر ایشله یمیز. ایککینچی هدفیمیز اجتماعی بیر حرکت صفتیده یا که مدنی اعتراض بیلدیریش بیر حرکت دیر. اوشنده ی که بو هنر دن باشقه مملکت لرگه هم فایده لنیله دی، بیز هم بو نی رواجی اوچون سعی قیلماقده میز. بو یازیشلریمیز محتواسیده مردم گه بیر قنچه پیام لرنی ییتکزه میز."

بوگروه ده فعالیت قیله یاتگن قیز لر هم بو کبی فعالیت لریدن انچه خرسند لیک بیلدیره دیلر:

"مینی آتیم ذکیه حاجی زاده، دیمک اگر بیز عیال بولیب ایشله آلمه یمیز دیگن سوزلرگه اعتبار بیرسک یخشی بیر گپ ایمس. ایشانچیم کامل که همه عیال لر ایشله آله دیلر. بو ایش ینگی بولگنی اوچون بیز هم بو توغری ده فعالیت لریمیزنی دوام بیریشیگه تصمیم آلگن میز. دیب ایته دی بو قیز."

بو گروه اعضا لری، مزار شریف شهریده گی کهنه بولگن دیوار لریگه اسپری رنگ لریدن فایده لنیب، بیر قنچه رسم لرنی یا ده پیام لرنی نقاشلیک قیله دیلر.

بعضاً اعتراض محتواسی بیلن پیام لر و بعضا هم انقلاب چی شخص لرنینگ رسم لرینی یازه دیلر.

مذکور گروه نینگ نقاش لریدن رامین نقشبندی:

"خوب چه گورا نینگ رسمی یا که اوزی، حاضر ایرکین طلب لیک یا ده اعتراض بیلدیریش بیر نشانه سی صفتیده ایلنگن. چونکه گرافیتی هنری اعتراض بیلدیریش بیر هنر دیر. طبقاتی تضاد لر موجود بولگن ییرلر، بو هنر یعنی گرافیتی بیلن انچه یقینلیگی بار. دیب ایته او."

اما تلالو گروهی تمانیدن یولگه قوییلگن بو حرکت توغری سیده مزارلیک لر قنده ی بیر مناسبت کورسه تگن لر؟ تلالو گروهی دیوارگه یازیش هنری نینگ مردم گه تانیتیریش اوچون سعی قیلماقده لر.

"هر بیر ینگی حرکت بیر جامعه ده ایریم عکس العمل لر بیلن یوزمه یوز بوله دی. بو حرکت لرنی کوره یاتگن مردم یا که خوش قرشی له یدیلر یا بو که یمان کوره دیلر. شو اوچون هم بیز هر ایککله مردم نینگ عکس العمل لری بیلن یوزمه یوز میز. اوفغانستانگه اونچه لیک قیین گپ ایمس چونکه افغانستانده آزاد بولگن نرسه دیوار لرگه یازیش دیر. "

فارس و انگلیس تیل لریده یازیلگن، انسانم آرزوست، سکوت بس است، درک کراسی، کله س وار، بو گروه تمانیدن مزار نینگ کهنه دیوار لریگه یازیلگن.

دیوار نگارلیک، خیابان هنرلریدن دیر. بو هنر نینگ قدامتی، مغاره لر، کتیبه لر و تاش لرگه یازیش زمان لرده تیگیشلی.

ایگیرمه نیچی قرن ده یعنی دنیا نینگ ایککینچی اوریش پیت لریده، بو هنر ایریم گروه لرنینگ دیوار لرگه یازیش نشانه لری عادی بیر مسئله ده ایلنگن ایدی.

شو نینگ دیک حاضرگی شرایطده دیوار نگارلیک هنری غربی مملکت لرده، مدرن شکلیده اعتراض بیلدیریش حرکت لردن حسابلنه دی.

تلالو گروهی نینگ اعضا لری افغانستانده مذکور حرکت لرنی اعتراض بیلدیریش معنی سی بیلن عمومی لنتیریشی انچه زمان توتیشی نی معلوم قیله دیلر. اما بو ینگی حرکت نی ابتدایی بولیشیگه قره می یولگه قوییش لریدن انچه خرسند لر.