امریکا لیک لرتامانیدن قماققه آلینگن محبوسلردن بیرقسمی آزاد ایتیلدی

Image copyright AFP

عصیانچلیک فعالیت لریگه عیبدارتانلیب قماققه آلینگن محبوسلرجمله سیدن 79 ته سی قماقدن آزاد ایتیلدی. رسمیلرگه کوره بوشخص لرنینگ ایریملری گناه سیز تانیلیب ایریم لری هم قماق مدتینی توگتگن ایکن.

افغان حکومتی تامانیدن قماقدن ازاد ایتیلگن بو شخص لر ایسه بوندن الدینلر عصیانچیلیک فعالیت لریگه عیبدارتانیلیب امریکا لیک تمانیدن حیبسگه آلینگن ایکن .

بوشخص لر بیرقنچه مدت بگرام قماقخانه سیده سقله نیب کینچه لیک اولرنی دوسیه لری افغان حکومتی تمانیدن تیکشریلگن.

بگرام قماقخانه سی اوستیدن تیکشروو آلیب باریش اوچون وظیفه لنگن افغانستان اساسی قانون نینگ تطبیق ایتیش کمیسیون مسووللری قماقدن آزاد ایتیلگن شخصلر دوسیه لری تیکشریلگنیدن کیین اولر گناه سیز تانیلیب ازاد ایتیلگنینی ایتدی.

اساسی قانون نینگ نظارت قیلش کمیسیون اورین باسری عبدالقادیر عدالت خواه جنابلریگه کوره ازاد ایتیلگن شخص لردن بیرقسمی، محکمه تمانیدن گناه سیز تانیلگنده هم قماقده اوشلب توریلگن ایکن وایریم لری هم قماق مدتینی توگه تیب لیکن اولرنینگ قویب یوباریش اوچون حرکت بولمه گن ایکن.

شونینگ دیک عدالت خوا جنابلری، بگرام قماقخانه سیده گی باشقه محبوسلر اوستیدن هم تیکشروو آلیب باریله یاتگنینی تاکیدلب باشقه بیرقنچه محبوسلرنی هم قویب یوباریلیشی ممکن لیگینی ایتدی.

عینی حالده بگرام قماقخانه سیده طالبان والقاعده ترماغی بیلن علاقدارلیک بولگن شخص لر هم موجود لیگی ممکن لیگی ایتیلماقده.

افغانستانده فعالیت آلیب باره یاتگن امریکا لیک کوچلر وافغان حکومت آره سیده امضالنگن کیلشوو بیتم اساسیده بگرام قماقخانه سی نینگ مسوولیتی افغان امنیتی کوچلریگه تاپشریلیشیگه قرارآلیندی.

اوشبو قماقخانه ده اینگ از 3200 محبوس موجود لیگی اورغوله نیب ، کیلشوو بیتم امضالنگندن سونگ اینگ 2200 کیشی سی افغان حکومتی گه تاپشریلگن.

افغان حکومتی گه تاپشریلگن محبوسلردن بوگون ازاد ایتیلگن 79 محبوس قوشیمچه قریب اوچ یوزته سی اوتگن تورت ای جریانیده ازاد ایتیلگن.

شونینگ دیک باشقه قالگن محبوسلرنی هم امریکا لیک حربیلرتامانیدن افغان امنیتی کوچلریگه تاپشریلیشی کوتیله دی.