اون اوچ نفر پلیس طالبان صفیگه قوشیلدی

Image caption قوماندان میرویس اون ایکی نفر پلیس بیلن طالبان صفیگه قوشیلگن.

افغان ملازم لری ، افغانستان غربیده گی محلی پلیس قوماندان لریدن بیری اون ایکی نفر پلیس ظابطی بیلن ، اوز نظارت نقطه سینی ترک ایتیب طالبان صفیگه قوشیلگن حادثه نی تصدیق له گن. فراه ولایتی حاکمی سوزچی سی عبدالرحمان ژوندی نینگ ایتیشیچه بو شخص لر ، فراه ولایتی بالا بلوک ولسوالیگی نینگ " شیوان " قشلاغیده کی پلیس خادم لری بولگن . محلی پلیس قوماندانی " میرویس " اسمی بیلن تانیشتیرلگن. ژوندی جناب لرینی ایتیشیچه بو شخص لر قوللریده کی قورال-اسلحه و شونگه اوخشش بیر پلیس موتری بیلن طالبان صفیگه قوشیلگن . فراه حاکمی سوزچی سی گه کوره بو شخص لر قاچیش دن اول ،نظارت نقطه سی ایچیده بولگن باشقه ییتی نفر پلیس خادمینی هم زهرلنتیرگن. اوز اسمینی آشکار ایتلیشنی ایسته مهگن فراه ملازملریدن بیری نی ایتیشیچه ،پلیس ظابط لری طالبان صفیگه قوشلیشگه قرشی لیک کورستگنلری باعث زهرلنتیرلگن. طالبان گروهی هم " میرویس" اسملی محلی پلیس قوماندان ، همراه لری بیلن طالبان صفیگه قوشیلگنینی معلوم قیلگنلر. طالبان سوزچی لریدن بیری محلی قومانداننی 40 نفر بیلن طالبان صفیگه قوشیلگنینی ایتگن . فراه ولایتی نینگ بالا بلوک ولسوالیگی ناقرار منطقه لردن بیری حساب لهنیب ، طالبان گروه نینگ فعالیتی عینی منطقه ده کوزگه کورنه دی . محلی پلیس قوماندان نینگ نمه سبب بیلن طالبان صفیگه قوشیلگنی هنوز گه قدر نامعلوم. ایرم خبرآژانس لری پلیس کوچ لریگه جذب ایتلیشدن اول قوماندان " میرویس"نی طالبان اعضا لریدن بولگنینی خبر قیلگنلر . محلی رسمی لر ایسه بو خبرنی حاضرگچه تصدیق لهمگن.