بامیانده گی اعتراض قومی کیلیشماوچیلیکلرگه سبب بولگن

Image copyright .

اونلب بامیان لیکلر بوگون بیر یغین آرقه لی، مدنی جمعیت قوریلمه اعضالری تمانیدن یولگه قوییلگن ناراضیلیک نمایشنی قومی نزاعلراوچون بولگندیب قاره لب چیققن.

اوتگن کون ناراضیک نمایش یولگه قوییگن شخصلر بوندن الدین اولدیریلگن شکیلا ناملی خانم نینگ دوسیه سی تیکشریلمه یاتگنی اوچون قاره لوچی اداره سینی قاره لب چیققن ایدیلر.

شکیلاخانم بوندن قریب آلتی آیی آلدین بامیان ولایتی نینگ ولایتی کینگاش وکیللریدن بیری نینگ اوییده اولگن ایدی.

شکیلا ناملی خانم نینگ اولدریلگنی خصوصیده گی دوسیه جدی تیکشریلمه یاتگنی اجتماعی فیسبوک ترماغی ارقه لی ترقه تیلگنیدن کیین، کوپچلیک نینگ جدی قرشی لیگی بیلن دوچ کیلدی.

شوباعث هم بامیانده گی مدنی جمعیت قوریلمه اعضالری بونگه قرشی چیقیب اوتگن کون نارضیلیک نمایش یولگه قویدیلر.اما مدنی حرکت دیب ناملنگن ناراضیک نمایش قومی نزاع لراوچون بولگنی ادعا قیلنماقده.

بوگون بامیان ولایتی نینگ مرکزیده گی عمومی مسجده یغیلگن اونلب بامیان لیکلر اوتگن کون بامیانده یولگه قوییلگن نمایش قوملر اره سیده نفاق تشلش اوچو بولگن دیب قاره لب چیققن. بوحقده اعتراض بیلن چیققن شخصلردن بیری:"بامیان مردمی مدنی جمعیت قوریلمه لر آتیدن سوی استعمال قیلینه یاتگنیدن عضبگه کیلگن، شوندی حرکت لرگه قول اوره یاتگنلرنی جدی جزاله نیشینی طلب قیله میزچونکی اولر، بعضیلرنی حقارت قیله دی. شخصیتلرنی بدنام قیله دی حقیقتا بومدنی حرکت ایمس بلکه مدنی حرکت گه قرشی بیرعمل."

اوتگن کون نمایشنی رهبرلیک قیلگن عبدالله برات، بی بی سی بیلن بولگن صحبتیده بوکبی ادعالرنی مطلقا رد ایتدی عینی حالده او، اوشبو ولایتده گی مدنی جمعیت قوریلمه اعضالری نینگ اعتراضی فقط قاره لاوچی تمانیدن شکیلا خانم دوسیه سی تیکشریلمه گنی اوچون بولگنینی ایتدی:"اوتگن نمایشده بیزنینگ اساسی ایسته گی میز کابلدن بیرهیات یوباریلیب قضیه نی تیکشریش ایدی. اصلا اولر قضیه نی قومی مسله لرگه باغله دی. نیگه عیبدار کیشیدن طرفدارلیک کورسه تیش اوچون مردم یغیله دی.حتی بعضی منطقه لرده مردم باریب مردمنی بوکونگی یغیلیشگه آلیب کیلگن بونی اوزی ناتوغری بیرعمل."

شکیلا هزاره قومیگه منسوب بولیب بوندن قریب آلتی آی آلدین بامیان ولایتی نینگ ولایتی کینگاش وکیللریدن واحدی بهشتی اویده اولگن. واحدی بهشتی ایسه سادات قومیگه منسوب بولگن. شو اوچون هم حقوقی بیرقضیه قومی نزاع لرگه جهت بیریله یاتگنی ایتله دی.

اوتگن کون نمایش اویشتیرگن، مدنی جمعیت قوریلمه اعضالری، التی آیدن بیری شکیلا خانم نینگ قندی اولگنی انیق لنمه گنینی قتیغ قاره لب، قاره لوچی نینگ بوخصوصده یخشی تیکشرو آلیب بارمه گنیگه عیبلب چیقدی.