"کابل بانک بحرانیگه قولی بولگن قدرتلی شخصلرعدلی اداره لرتمانیدن ایزلنمه گن"

حیبسگه آلینگن کابل بانک شریک لریدن شیر خان فرنود نینگ حمایه چیسی ، کابل بانک انقراضیگه قولی بولگن ایریم قدرتلی شخصلر عدلی و قضایی اداره لرتمانیدن ایزلنمه یاتگنینی قتیغ قاره لب چیقدی.

2010._ نچی ییلی سپتامبر آیده کابل بانک ده یوزه گه چققن جنجال دن کین ، افغانستان مرکزی بانکی بو بانک نظارتینی اوز اختیاریگه آلدی و شو بیلن بیرگه اوشبو بانک نینگ ایککی عالی ملازمینی ایش دن بوشتدی.

بو جنجال اوز اوجی گه یتیب بارگن بیرینچی کونلرده ، بانک شریکی و عالی ملازم لری بولگن شیر خان فرنود و خلیل الله فیروزی حبیسگه آلیندی.

حاضر صبغت الله تمیم، فرنود جناب لرینینگ مدافعه چیسی ، کابل بانک معماسی خصوصیده حکومت ایککی مناسبت کورسه ته یاتگنیگه عیبله دی.

اونگه کوره "دولت اربابلریگه یا اولرنینگ عایله لریگه تگیشلی بولگن شخص لر نه فقط عدلی اداره لر تمانیدن جلب بولمه گن لر بلکه کابل بانکده یوزه چیققن برچه مسولیتلرینی مینی موکلم بوینیگه تاق دیلر . کابل بانک جنجاللرینی حلی اوچون قوریلگن کمیسیون اوز ایشینی بوتونلی توگه تگن. دخلدار بولگن کیشیلر نینگ جزایی مسولیتلری عنیق لنشی اوچون قندی امکانیت بار.انه شو توغریده کابل بانک جنجالینی تیکشره یاتکان مخصوص محکمه ، قاره لوچی دن سوال قیلگن اما قاره لوچی حاضر گه چه جواب بیره المگن"

اما قاره لوچی اداره سی نینگ اداری فسادگه قرشی کوره شیش بولیمی نینگ رییسی ابوبکر رفیعی کابل بانک قضیه سی حاضرهم جدی روشده تیکشریله یاتگنینی تاکیدلب، بانک انقراضیگه قولی بولگن شخصلردن هیچ بیری جزا دن قاچه آلمیدی دیب ایتگن.

کابل بانک سرمایه سیدن قریب، بیر میلیارد دالر، ناقانونی روشده چیقاریلیب کتته قسمی کابل و دوبی شهرلریده سرمایه یاتقزیلگنی مرکزی بانک رهبرلری تمانیدن ایتیلیب کیلگن.

بوندن بیرقنچه مدت آلدین کابل بانک معماسینی حلی اوچون قوریلگن مخصوص کمیسیون اوشبو مبلغ دن قریب یریمینی قیته قولگه کیلگنینی ایتیب، باشقه قالگن مبلغ نی هم بانک گه قیته ریش اوچون ایشلر دوام ایته یاتگنینی ایتگن ایدی.