خانم دلیل: خصوصی کسلخانه لر ینگی لایحه اساسیده فعالیت آلیب باره دی

افغانستانده گی خصوصی کسلخانه و ساغلیک مرکزلری شوپیتگه قدر اون اوچ ییل الدین حکومت تمانیدن تیارلنگن لایحه اساسیده فعالیت آلیب باررایدی. افغانستان عامه ساغلیک وزیرلیگی موجود لایحه نی جوده ایسکرگندیب بوندن بویان ایش بیرمه یشینی ایتدی. شوباعث اوشبو وزیرلیک خصوصی کسلخانه لر کفیتینی یخشی لشتریش اوچون ینگی لایحه ایشلب چیقارگن. افغانستان عامه ساغلیک وزیری ثریا دلیل بوکونگی اوتکزگن مطبوعات انجمنیده بوندن بویان بوتون کسلخانه لر ینگی لایحه اساسیده فعالیت آلیب باریشی ضرور لگینی تاکیدله دی:"اوشبو سند ده هربیر صحی مرکزاوچون کیره ک لی بولگن موضوع لر تعین لنگن. یتتی بولیم 53 بند دن عبارت، بوگوندن باشلب عملی بوله دی. خصوصی وعمومی شفاخانه لر گه اجرلگن.کلنیکی، حمایه وی وکوچلنتریش. کلنیکی دیگنده معاینه و مریض لرنی تشخیص لش. کوچیلنتریش، هربیر کلینک نینگ سردخانه، پارکینگ و امبولانس بیلن جهازله نیشی." شونینگ دیک خانم دلیل سونگی تورت آی جریانیده قریب قرق کسلخانه تکشریلیب یخشی صحی خدمتلرنی یتکزمه گنی اوچون ایریم لری باغله نیب ویاهم جزالنگنینی ایتدی. عینی حالده عامه ساغلیک وزیرلیگی خصوصی کسلخانه لر ینگی لایحه اساسیده اوزفعالیت لرینی معیاری لشتریش اوچون بیر ییل وقت بیرگن. ینگی لایحه گه کسلخانه لراوچون کیره ک لی بولگن بوتون موضوع لر کیرتیلگن. هربیر کسلخانه معیاری صحی خدمت یتکزیش اوچون یخشی طبی اسکونه لربیلن جهازله نیشی همده متخصص شفاکارلرنی ایشگه جلب ایتیش کبی موضوعلر ینگی لایحه ده کیریتیلگن. شونینگ دیک شفاخانه لر بیناسی هم نظرده آلنیب. شفاکارلرنی قنچه فیس الیش موضوع سی هم جدی نظارت بولیشی اورغولنگن. افغانستان بویلب ایککی یوزدن آرتیق خصوصی کسلخانه لر فعالیت آلیب بارماقده. اما بو کسلخانه لرده معیاری صحی خذمت یتکزیلمه یاتگنی جدی تنقید لرگه سبب بولیب کیلماقده. شوباعث هم ایریم افغانستان لیک اوزلرینی دوالش اوچون چیت اولکه لرگه باره دی. افغانستان عامه ساغلیک وزیرلیگی ینگی لایحه عملی بولیشی بیلن صحی خذمت لر یخشی له نیشیگه امید بیلدیرماقده.