فراه ولایتی نینگ محکمه اداره سیگه عصیانچیلر گروهی هجوم اویشتیرگن

فراه ولایتی نینگ محلی مقاملری، عصیانچیلرتمانیدن اویشتیریلگن گروهی هجومده قریب 25 کیشی یره لنگنینی معلوم قیلگنلر. شونینگ دیک انتحارچیلر محکمه بناسیگه هجوم قیلگنی تصدیق لنگن.

فراه هرات ولایتی بیلن قوشنی بولیب افغانستان نینگ ناتینچ ولایت لریدن بیری حسابلنه دی

هرات ده گی بی بی سی خبرنگاری محمد قاضی زاده گه کوره ، فراه ولایتی نینگ محکمه رییسی حاضر محکمه اداره سیدن تشقری بولیب، عصیانچیلرنی بو اداره گه گروهی هجوم قیلگینینی تصدیق له گن

محکمه رییسی گروهی هجومدن قوتیلگن، قاضی لر بیلن علاقده بولگنینی اورغولب، بیراق بنا ایچکریسده بولگن شخص لر بیلن صحبت قیلیشیگه قادر بولمه گنینی ایتگن.

بی بی سی خبرنگاری، محلی مقاملر اظهاراتلریگه ماس عصیانچیلر ملی اردوی کمینی کییب، بنا ایچکریسیده کیریب بارگنینی ایته دی.

حاضرگه قدر مذکور گروهی هجوم باره سیده تولیق معلومات بیریلمه گن.

اوتگن هفته ننگر هار ولایتیده عصیانچیلر پلیس قرارگاه لریدن بیریده گروهی هجوم اویشتیریب بیش پلیس نی اولدیردی و13 کیشی یره لنگن ایدی.