افغانستان ده درکی چیققن سابق شورا عسکری بیلن اوچره شوو

بوندن 33 ییل مقدم افغانستانده بی درک کیتگن سابق شورا عسکری، اصلی سمرقندلیک بهرالدین حکیموف اوزبیکستانگه قیتیب کیتیشنی استهمسلیگنی ایتگن. شو ییل نینگ 23 فیبروری آییده درکی چیققن بهرالدین حکیموف اوتگن هفته هراتده بیرینچی مرته ژورنالیست لر بیلن اوچرشگن. محلی اهالی آره سیده شیخ عبدالله صفتیده تانیلگن بهرالدین حکیموف بیلن بی بی سی اوزبیک خذمتی نینگ هراتده گی مخبری همایون حدید صحبتلشگن.