"اوتگن اون ییلده پلیس نی حمایه لش اوچون امکانیتلردن یخشی فایده له نیلمه گن"

افغانستان ایچکی ایشلر وزیري، اوتکن اون ییل ايچيده ملی پولیسی ني حمايهلش اوچون، موجود امکانیت لردن اساسي روشده فايده له نیلمه گنيني ايتدي. ایچکی ایشلر وزیري اوشبو اظهارات ني کابل شهریده برپا ايتيلگن سیمینار ده تيلگه آلدي.

اوشبو سمينار ده ناتو باش قوماندانی، مدافعه وزیرلیگی ملازم لری، ملت وکیللري و ممکلت نینگ برچه ولایت پولیس باشلیغ لری اشتراک ایتگن ايدي.

برپا ایتلگن اوچ کونلیک سيمنارده افغانستان ملی پولیس كوچلري آلديده تورگن كته معما لر حقیده فکر المشتيریش و اولرگه ایچیم یول قيديريش بحثگه آلينه دي.

افغانستان ایچکی ایشلر وزیری مجتبی پتنگ مذكور سیمینار ده قيلگن چيقيشيده، اوتگن اون ییل دوامیده موجود بولگن امکانیت و ظرفیت لردن افغانستان ملی پولیسی نی قولب قوتلش یولیده فايده لنمه گني ني تاکیدله دي، اما حاضر بو توغریده جدی حرکت لر باشله نیشی ضرورليگي ني ايتدي" دنيا جماعه چیلیگی و ناتو تشكيلاتي بوتوغريده قطار ياردم لرني عملگه آشيردي، اما اوشبو ياردملر 2014 ییلدن کیين افغانستان ملی پولیسي نینگ خوفسیز لیک ساحه سيده گي احتياجليگي ني برطرف ايتيشده يیترلی ایمس".

پتنگ جنابلري، افغانستان نینگ باشقه بیر قطار خوفسیزلیک رسمیلری کبی مملکت امنیتی نی تامین لشده وضعیت توله کنترول آستیده بولگنیني معلوم قيلدي، اما خوفسيزليك مسولیت لر نی خارجی كوچلردن بوتکول تسلیم آليش و کيله سی ییل بهار موسومیده جمهور ریس لیک سیلاو خوف سیزلیگي نی تامینلش، اوشبو وزیرلیک قرشی سیده تورگن اوته مهم مسولیت ايكنيني قيد ايتدي.

پتنگ جنابلری شو نینگ دیک، بو توغریده موفقیت قازانیش اوچون اتفاق کوچلری حمایه سی ضرور بولگنی نی هم اروغو له دی.

ناتو كوچلرنینگ افغانستان ده گی باش قوماندانی جنرال جوزف دانفورد هم بو یغینده سوزگه چیقیب، هر دایم گيديك ناتو و قوشمه كوچلر افغان خوفسیزلیک کوچ لريني هر قنده ي وضعيت ده حمایه ایتیشی باره سيده سوز بیردی، اما او، افغان ملی پولیس کوچلری نی قوللب قوتلش بویيچه هيچ قنده ي بیر آچیق وعده بیر مه دی:"بلیشی کیره ک که بیز سیزلرني حمایت و آرقه داشلیک قيلیش اوچون، پلان لشتیرگن میز. بیز سیزنینگ موفقیتگه ایرشیشینگيز اوچون وعده قيلگن میز. شو ییل و کيله سی ییل بهار موسومیده اوتکزلیشی مولجللنگن سيلاولر جریانیده عملگه آشيريليشي قيد ايتيلگن برچه ايش فعاليتلرباره سيده توله خبردار ميز".

افغانستان اردوسي باش قوماندانی جنرال شیر احمد کریمی هم، مذكور سيمنار ده ملی اردو و ملی پولیس کوچلری ارا هر تماندن موفقلشيش ایجاد ایتیلیشی ضرور ليگي ني تاکیدله دي.

2014 ییل گچه افغانستان خوفسیزلیک کوچلری مملکت خوفسيزليگي نی توله تامینلش مسولیتی نی خارچی قوت لردن تسلیم آله دیلر.

بوگون پایتخت کابل ده باشلنگن اوچ کونلیک یيغین ایسه، انه شو توغریده ييترلیچه تیارگرلیکلر کوريب چيقيش مقصدیده یولگه قويیلگنلیگی تاکیدلنگن.

ایتیلیشیچه 2014 یيل دن کيین خارجی حربی لردن بیرقطاري مملکت خوفسیزلیگی نی تامینلشده افغان همکسبلری بیلن همکارلیک قيلیش مقصدیده افغانستان ده قاليشي ممكن، اما اولرنینگ انیق رقمی حاضرگه قدر معلوم ایمس.