حمید رحیمی اوزی نینگ قهرمان لیک کمرینی حمایه قیلدی

Image caption حمید رحیمی 22 اویندن فقط بیر اوین ده مغلوبیت گه اوچره گن

افغانستان لیک نامدار بوکسچی حمید رحیمی WBU تصنیفیده اورته چه وزن طایفه سیده ینه بیر بار اوزی نینگ قهرمان لیک کمرینی حمایه قیلدی. ٣٠ یاشلی حمید رحیمی کیچه آلمان نینگ هامبورگ شهریده بولیب اوتگن جنگده روسیه لیک رقیبی دیمه ویمیرنی ٦- دورده مغلوب ایتدی. دیمه ویمیر کیک بوکس بویچه اورته چه وزن تصنیفیده جهان قهرمانی سنه له دی . حمید رحیمی ٦- دورده دانگدار رقیبنی ینگیشگه موفق بولدی. اوتگن ییل اکتوبر آیده افغانستانده اوتکزیلگن ایلک پروفیشنل جنگده تانزانیا لیک رقیبی سید میبلواننی ینگیب ،ایلک بار اوز کمرینی حمایه قیلگندی. حمید رحیمی قطعه لرآرا قهرمان لیک کمرینی ٢٠١٢ ییلده قولگه کیرتگن. او پروفیشنل اویین میدانیده ٢٢ ته جنگ اوتکزگن بولسه، شونینگ ٢١ ته سیده غالب چیققن، فقط بیرمرتبه مغلوبیت گه اوچره گن .