افغانستانده آلتی یریم میلیون باله سواد اورگه نیشدن محروم

Image caption افغانستان حکومتی اوتگن ییلده باله لر نینگ جسمی و جنسی سوء استعمال حاللری کوپه یگنی دن خبر بیرماقده.

افغانستان حکومتی اوتگن ییلده باله لر نینگ جسمی و جنسی سوء استعمال حاللری کوپه یگنی دن خبر بیرماقده.

اوشبو مملکت اجتماعی ایشلروزیرلیگی، افغانستانده آلتی یریم میلیون باله مکتب باریشدن محروم ایکنی نی ایتدی.

افغانستان دولتی تمانیدن کورستیلگن حساباتده، کمیده یوز مینگ باله هم مخدرماده لرگه بیریلگنلیگی قید ایتیلگن.

اونگه کوره، نا دولت تشکیلاتلر نینگ یاردمی بیلن قراوسیز تورت یوز مینگ باله نی حمایه و نظارت ایتگنلر.

خانم افضلی نینگ ایتیشیچهٰ افغانستان ده 9 میلیون باله مکتب باریش امکانیتیگه ایگه، اما آلتی میلیون باله خطر گه رو په ره.

اجتماعی ایشلروزیرلیگی تمانیدن ترقه تیلگن حسابات گه بنآ، افغانستان جمعیتی نینگ یریمی نی باله لر تشکیل ایته دی.

باله لرگه قرشی زوره وانلیک

افغانستان حکومتی خطرگه رو په ره بولگن باله لرنی 23 گروه تقسیمله گن. اولر کوچه لرده گی باله لر، کسل، قاچاق قیلینگن باله لر، عسکربچه لر، قراوسیز، مخدرماده لرگه بیریلگنلر و مجبور اویلنتیریلگن باله لر دن عبارت.

شونینگ دیک، افغانستان حکومتی نینگ نقطهء نظریدن تعلیم و تربیه دن محروم قا لگن، جسمی و جنسی زورلش قربانی بولگن باله لر نی خطر تهدید ایته دی.

افغانستان ایچکی ایشلروزیرلیگی گه کوره، اوتگن آلتی ییل ایچیده باله لرگه قرشی عملگه آشیریلگن 12 مینگ دن آرتیق دوسیه نی تیکشیریب، اوندن 3262 ته سی باله لر و قیزلرگه قرشی اویوشتیریلگن زوره وانلیککه تیگیشلی بولگن.