کرزی نینگ معاونی: خلیلزاد و کرزی نینگ اوکه لری امریکالیک بولگنی اهالینی تشویشگه سالگن

فهیم: اوشبو تشویش نی سیزلرگه قره شلی و اوزلرینی سیزلرنیکی دیب بیله دیگن بیرقطار شخصلر افغانستان اهالیسی آره سیده توغدیرگن.

افغانستان جمهور رییسی نینگ بیرینچی معاونی مارشال فهیم، "امریکالیکلرگه تیگیشلی" بیرتعداد شخصلر افغانلر ایچیده سیاسی حاکمیت اوتیشی گه نسبتآ تشویش توغدیره یاتگنی نی ایتدی.

کابلده والی لر انجمنیده چیقیش قیلگن مارشال محمد قسیم فهیم، امریکا نینگ افغانستانده گی سابق ایلچیسی زلمی خلیلزاد و جمهور رییس کرزی نینگ اوکه لرینی امریکالیک ایکنینی ایتدی.

کرزی نینگ معاونی، "امریکالیک قوماندان، جنرال جوزف دانفورد، آلدیم گه کیلدی، ایکی یریم ساعت مین بیلن صحبت لشدی. گپلری نینگ آخریده اهالی تشویشده بو تشویش نی قنده ی قیلیب برطرف ایتیش کیره ک، بو معما حقیده سوز آچدی.

فهیم جنابلری نینگ ایتیشیچه؛ "اوشبو تشویش نی سیزلرگه قره شلی بیرقطار شخصلر، اهالی آره سیده توغدیرگنلر. {امریکا نینگ آلدینگی ایلچیسی خلیلزاد} استاد عطا نینگ حضوریگه باردی، کرزی نی ملاقات قیلدی و فالانی نی کوردی. سیزلرنینگ شو آدملرینگیز شونده ی شونده ی تشویشلرنی پیدا قیلگنلر".

اونگه کوره، کرزی نینگ اوکه لریدن باشلب همه سی امریکالیک دیر. امریکا نینگ افغانستانده گی آلدینگی ایلچیسی خلیلزاد جنابلری افغانستانلیک دیر. مارشال فهیم نینگ تاکیدلشیچه، زلمی خلیلزاد ایته دیگن ملی اجماع بیرار نرسه ایمس. اونینگ ایتیشیچه، خلیلزاد گه سین امریکالیک سن دییش کیره ک.

مارشال فهیم، ملی اجماع نی حاکمیت اوستیده اوتیرگن تیم اورته گه آلیب کیلیشگه قادر. اونگه کوره، اوشبو تیم افغانستان اهالیسی نینگ 2014 ییلدن کیینگی تشویشلرینی برطرف ایته آلیشی ممکن.

2014 ییلده جمهور رییسلیک سیلا ولر اوتکزیلیشی همده خوفسیزلیک مسوولیتلرنی خارجی کوچلردن افغان کوچلریگه اوتکزیش، کته اهمیتگه ایگه دیر.

ایتیلیشیچه، اوشبو ییل نینگ اداغیگچه افغانستانده گی خلق ارا کوچلر اوشبو مملکت نی ترک ایته دی. اولردن بیرقطاری افغانستانده قالیشی ممکن.