مزارشريف شفاخانه سيده كسللر قان ني ساتيب آليشگه مجبورلر

مزارشريفده بيرقطار كسللر قان ني تيكينگه ايمس بلكه مينگ سي سي قان ني ييتي مينگ افغاني گه ساتيب آليشگه مجبورلر. اوشبو شهر شفاخانه سيده گي كسللردن بيرتعدادي، قان ييتيشمسليك دن تشويش بيلديرگنلر.

باشقه تماندن شفاكارلردن بيرقطاري، بونگه اهالي اره سيده قان ياردم قيليش عادتي رواجلنمه گني ني سبب قيليب كورستگنلر.

اوشبو شفاخانه ده گي كسللر يقينلري قان ساتيب آليشگه مجبور، اولر قان ني قه يردن و قنده ي قيليب قولگه كيريتماقده لر؟ اوكه سي كمقانليك دن اذيت چيكه ياتگن صبغت الله قان ني شفاكارلرنينگ رهنماليگي بيلن قولگه كيريته ميز دييدي:"بيز قان ني داكترلر نينگ آدملريدن ساتيب آله ميز. اولر اوز نفرلريني تلفون قيليب چقيريب آله دي. بيز مينگ سي سي قان ني ييتي مينگ افغاني گه ساتيب آله ميز. بيزگه هنوزگچه شفاخانه تمانيدن بير سي قان هم بيريلمه گن. بيز دولت شفاخانه سي ديب كيله ميز. اوكم كمقانليك دن اذيت چيكماقده . بونينگ او هفته دن بو هفته گه بيرمينگ سي سي قان گه احتياجي بار".

بو صبغت الله كبي باشقه يوزلب كسل نينگ يقينلري شفاخانه تمانيدن اولرنينگ كسللريگه قان بيريلمه ي ياتگني و اولرنينگ حياتي ني خطر تهديد قيله ياتگني دن خواطرده. شفاخانه نينگ ايچكي كسل دن توله.

اينقسه جراح ليك عملياتي ني كيچيرگن و حامله عياللرنينگ قانگه احتياجي كته. صبغت الله نينگ قان ني ساتيب آليشگه قوربي ايتسه، كسل خانه گه مراجعت قيله ياتگن باشقه اونلب شخصلر بو مقدارده گي پولني تولشگه قادر بولمه گنلر ساني هم آز ايمس.

اصول گه موافق كسلخانه لر نينگ مركزي قان بانكي احتياج سيزيله ديگن پيتده، تيكين بيرشكلده قان بيلن تامين له شي كيرك. ليكن مزارشريف كسل خانه سي نينگ مركزي قان بانكي ايسه، فقط گينه بير نيچه خلته قان بيلن چيكله نيب قالگن.

مزارشريف شفاخانه قان بانكي مسووللريدن بيري محمد شريف نديم:"مزارشريف ده قان ياردم قيليش عنعنه سي رواجلنمه گن، محرم اياملري آدملر قان بيريشه ديلر، ليكن باشقه وقتلر حتايين بير هفته ايچيده بيرار آدم هم كيليب تيكينگه قان بيريمه يدي. كسللرگه ضرورت بولگن حالده، اولرنينگ يقينلري و باشقه قان ساته ديگنلردن قولگه كيريته ميز. ذخيره ده ايكي اوچ خلته قان موجود، ليكن اولرني خودكش و شوكبي يوز بيره ديگن حادثه لرده يره لنه ديگن شخصلر گه بيريشگه اسره ب قويگن ميز".

هرچند نديم جنابلري اهاليني نينگ قان بيريشگه قيزيقمه ي ياتگنيني ايترايكن، عين پيتده اهاليني قان بيريشگه تشويقات و ترغيبات قيلاوچي برنامه لر هم انچه كم.

شفا كار محمد نادر كاظمي اهالي قان تاپيريشي اوچون عمومي ترغيبات برنامه لري يولگه قوييليشي كيره ك ليگني تاكيدله يدي:"عمومآ آلگنده، اهالي سواد سيز، قان ني نيمه ليگي ني توشونمه يديلر، حتي ايريم حالتلرده اوز يقينلريگه هم قان بيريشدن باش تارته ديلر، يعني قان بيريش ني اولر اوزلريگه اوته كته خطر ديب توشونه ديلر. قان بيرسم يعني اوله من ديگني".

عين حالده، افغانستان ساغليق ني سقلش وزيري ثريا دليل بوگون كابلده خلق ارا قان ييغيشتيريش كونيني نشانلش مراسميده، مملكت بويلب بيرقطار قان ذخيره گاه لري ايجاد ايتيلگني ني تيلگه آلدي:"اوتگن اون ايكي آي ايچيده كابلده ايچكي و خلق ارا تشكيلاتلر ده 230 بار كونگليك قان بيريش برنامه لريني يولگه قويديك. شو اوتگن اون ايكي آي ده افغانستان بويلب ييتميش بير مينگ و آلتي يوز و قيرق ايكي قان ييغيشتيريش مركزي ني ايجاد ايتديك. شو جمله دن 21679 كونگيليك قان بيريش مركزي فعاليت گه باشله گن:.

افغانستان ساغليق ني سقلش وزيرليگي مملكت بويلب قان مركزلري ايجاد ايتيلگني دن سوز له ياتگن بير پيتده، مملكت نينگ تورت مشهور شهرلريدن حسابلنميش مزارشريف ده كسللر يقينلري دولت شفاخانه لريده قان يوقليگي و قانني پول گه ساتيب آله ياتگنليكلري باره سيده شكايت قيلماقده لر.