ده سبزده واقعه سی ملت وکیللری تمانیدن محاکمه ایتیلدی

اولوسی جرگه یغینده ده سبزده یوزبیرگن توقنه شوو محاکمه ایتلیب، موضوع نی تیکشریش اوچون منطقه گه بارگن ملت وکیللریگه قره ته پلیس کوچلری تمانیدن اوق آچیلگنی ادعا قیلیندی. همده ایریم وکیللر عینی معما سبب ایچکی ایشلر وزیری استیضاح بولیشینی طلب قیلدیلر.

شونینگ دیک ریاست جمهورلیک سرای تمانیدن اولوسی جرگه گه یوباریلگن مکتوبده، هیات ترکیبده بولگن ایچکی ایشلر وزیرلیگی اورین باسری آتی مکتوب باشیده بولیب، اولوسی جرگه اورین باسری داخل باشقه وکیللر آتلری مکتبو اخریده بولگنینی قتیغ قاره لب چیقدیلر وکیللریگه کوره بو پارلمان اوچون کته حرمت سیزلیک حسابلنه دی.

کابل شهریدن قریب ییگرمه کیلومتر اوزاق لیکده جایلشگن ده سبز منطقه سیده ینگی کابل شهری قوریلیشی ریجه لشتریلگن.

مذکور ریجه نی بیرینچینی باسقیچی باشله نیشی اوچون بیرقنچه تیارگرلیک الینیب کرزی تمانیدن اچیلیشی کوتلرایدی، بیراق کیچه ناانیق شخصلر مراسم اوچون تیکیلگن خیمه لرگه اوت قویشدی.بو عمل ایسه حکومت ریجه سینی ارقه گه سوردی.

افغانستان حکومتی حادثه ده عیبدار پارلمان وکیللریدن بیری نینگ ایناغه سی وباشقه بیرنیچه کیشی نی توتقینگه الیش اوچون بارگنده، پلیس و قوراللی لر ارا قتیغ توقنه شوو یوزبیریب، اوندن ارتیق انساننی اولیب یره له نیشگه سبب بولدی.

عینی موضوع نی تیکشریش اوچون پارلمان هم بیرهیات یوبارگنایدی، اما اولوسی جرگه نینگ بوکونگی یغینیده، پلیس کوچلری تمانیدن هیات گه قره ته اوق اچیلگنی ادعا قیلنیب بو ایسه ملت وکیللریگه کته حرمت سیزلیک دیه توصیف لندی. اولوسی جرگه رییسی عبدالروف ابراهیمی:"اولوسی جرگه نینگ بیرینچی اورین باسری هیات باشیده بولیب منطقه ده بارگن ایدی، اولرگه قره ته اوق اچیلدی بو قانونگه قرشی بیرعمل، حکومت پارلمان موقعیگه هیچ قندی بهابیرمه گن. ایکی کوندن بیری مین ایچکی ایشلر وزیرلیگی بیلن تیلفونی علاقه قوره من اما اوبیلن صحبت قیلیشگه قادر بولمی من دیدی ابراهیمی جنابلری."

ده سبزده ییر لرنی غضب ایتلیشی باره سیده یوزبیرگن قانلی اتیشمه ایسه اولوسی جرگه نینگ بوکونکی یغنینی نتیجه سیز اعلان ایتلیشگه سبب بولدی.

همده ایریم ملت وکیللری، موضوع نی تکشریش اوچون منطقه ده بارگن هیات بیلن پلیس نینگ یخشی مناسبت بیلدیرمه گنی و ایچکی ایشلر وزیری بوخصوصده جواب بیریش حاضرگی بولمه گنی سبب وزیرنی استیضاح بولیشنی طلب قیلدیلر:"ایچکی ایشلر وزیری و شهر قوماندانی جواب گرلیککه تارتیلیب استیضاح بولسین، اولرنی بو موضوع خصوصیده جواب بیریشلری کیره ک اوندن کیین هیات تعین ایتیلسین دیدی اعتراض بیلن چیققن ملت وکیللریدن بیری."

ملت وکیلی الله گل مجاهد ایناغه سی ده سیزده یوزه چیققن جنجللرگه قولی بارلیگی ایتیلگن، لیکن مجاهد جنابلری بو موضوعنی رد ایتیب، شهر قوریش اوچون ریجه لنگن حدودلر استیملاک بولمه گنی اوچون جنجل منطقه یشاوچیلری و پلیس ارا سیده پیدا بولگنینی اورغوله گن.ملت وکیللریدن بشیر احمد تینچ جنجللرگه اصلی عامل ده سبزده گی ییرلرنی زورمند کیشیلر تمانیدن غضب ایتلیشی دیه فکر بیلدیردی.

اولوسی جرگه وکیللریگه کوره، دوشنبه کونی پلیس و قوراللی لر ارا، ده سبز منطقه سیده یوزبیرگن توقنه شوولرده منطقه یشاوچیلریدن یتتی کیشی اولیب و ییگیرمه کیشی یره لنگن.

ده سبز قریب یتتی یوز کیلومتر مربع حدوددن عبارت بولیب اوشبو منطه ده ینگی کابل شهری قوریلیشی ریجه لنگن.

اما اوییرده گی ییرلرنی ایریم دولت مقاملری و زورمند کیشلر تمانیدن باسیب آلینیشی قطار جنجللرگه سبب بولیب حتی نیچه بار زوروانلیک لرگه هم ایلنگن.