"انسان حقلرینی سقلش کمیسیون کمیشنرلری مساله سی قیته کوریب چیقیلیشی کیره ک"

بیرلشگن ملت لرتشکیلاتی مستقل انسان حقلرینی سقلش کمیسیون کمیشنرلری نینگ تعین ایتیش مسله سینی قیته کوریب چیقیلیشی نی افغانستان حکومتی دن سوره گن.

افغانستان جمهور رئیسی 18آی اوتیشی بیلن بوندن ایکی هفته آلدین انسان حق لرینی سقلش کمیسیونی نینگ اعضالرینی تعیین ایتگن ایدی. بوکمیسیون نینگ 9اعضاسی بولیب بوندن 5ته سی ینگی سیمالردیب ایتیله دی. ومذکور کمیسیون باشلیغی باشقه قالگن اعضالربیلن اوز اورین لریده قالگن لر. افغانستان انسان حق لرینی سقلش مستقل کمیسیونی نینگ کمیشنرلری رسمی ایش باشله شی بیلن بو کیشی لرنینگ جمهور رئیس تمانیدن تعیین له نیشی باره سیده هم مملکت ایچکرسیده وهم مملکت دن تشقریده اعتراض لربیلدیریلماقده.

بیرلشگن ملت لر تشکیلاتی نینگ انسان حق لری بوییچه مسوولی خانم ناوی پیلی افغانستان حکومتی گه، بیلدیرگن مناسبتی ده، تعیین ایتیلگن کمیشنرلرمساله سی قیته کوریب چیقیلیشی نی طلب قیلگن.

خانم پیلی بیر خبری بیاناتده ایتیشیچه افغانستان انسان حق لرینی سفلش مستقل کمیسیونی نینگ تعیین ایتیله دیگن اعضالری مستقل ، انسان حق لری گه تعهدلی وآدم لرآره سیده حرمت گه سزوارکیشی لربولیشی کیره ک

عین حالده بیرلشگن ملت لرتشکیلاتی نینگ انسان حق لری بوییچه باشلیغی گه کوره بو کیشی لرنینگ تعیین ایتیلیشی مدنی جماعه چیلیک تشکیلات لری نینگ تشویش واعتراض لری بیلن بیرگه بولگن.

شونینگ اونینگ معلوم قیلیشیچه، اگرانسان حق لرینی سقلش مستقل کمیسونی تاثیرلی ایش قیلماقچی بولسه بوتون اعضالری افغان لر و مدنی جماعه چیلیک تمانیدن قبول بولیشی لازم.

بوباره ده حاضرگچه ، ریاست جمهورلیک سرایی هیچ قنده ی مناسبت بیلدیرمه گن.

عین حالده، انسان حق لرینی سقلش تشکیلاتی وکابلده گی اطراف محیط نی سقلش اداره سی هم افغانستان جمهور رئیسی حامد کرزی تمانیدن انسان حق لرینی سقلش مستقل کمیسیونی نینگ اعضالری تعیین ایتیلیشی نی انسان حق لری نینگ جهانی اعلامیه سی گه قرشی دیب ایتگن.

بو تشکیلات باشلیغی عبدالرحمن هوتک بی بی سی بیلن بولگن صحبتیده، جمهور رئیس، کمیشنرلرنینگ تعیین ایتیلیشی خصوصیده، مدنی جماعه چیلیک تشکیلات لری نینگ مصلحت لری گه اعتبار بیرمه گن لیگی نی معلوم قیلگن:"بیزلرنینگ افغانستان جمهوررئیس گه ایلگری سورگن تکلیفی میز مدنی جماعه چیلیک و انسان حقوق فعاللری پاریس قانونی گه اساسله نیب ینگی کمیسیون لرانسان حق لرینی سقلش مستقل کمیسیونی گه تعیین ایتیلیشی ایدی، بونگه کیلشدیک، شو سبب بیزجمهور رئیس گه 35کیشی رویخطی نی حواله ایتدیک، بو رقم دن 9کیشی نی انسان حق لرینی سقلش مستقل کمیسونی نینگ کمیشنرلری صفتیده تعیین ایتسه، بخت گه قرشی، بو جریان بیرییل دوام ایتیب، نهایتده افغانستان جمهور رئیسی مدنی جماعه چیلیک تشکیلات لری وانسان حقوق فعاللری تمانیدن بیریلگن رویخط وپاریس قانونی نی نظرده توتمسدن کمیسیون کمیشنرلرینی تعیین ایتدیلر".

بوندن آلدین، ارگده گی بیر منبع بی بی سی گه ایتیشیچه ، کمیشنرلرنینگ تعیین له نیش جریانی ارگده گی ایریم حلقه لرتمانیدن 18آی آرتگه توشگن ایدی. وبو مدتده ایش وقتی تولگن کمیشنرلر ایشلرنی دوام ایتدیرردیلر.

اوز اسمینی ایتیش نی ایستمه گن منبع گه کوره، سیما ثمرنی انسان حق لری نی سقلش مستقل کمیسونی باشلیغی صفتیده، تعیین ایتیلیشی باره سیده دولت نینگ ایریم یوقاری مرتبه لی رسمی لری آره سیده بولگن قرشی فکرلر، بو جریان نینگ نیچه قتله آرقه گه توشیشیگه سبب بولگن ایدی.