"تینچلیک عالی کینگاشی ایش بیرمه گن"

بیرینچی مرته دولت یوقاری مرتبه لی رسمی لریدن بیری تینچلیک عالی کینگاشی ایشلری نتیجه سیزدیب ایتگن.شونینگ دیک ایریم ملت وکیللری هم عینی ادعا بیلن چیققن.

افغانستان حکومتی نینگ یوقاری مرتبه لی بیر رسمی سی افغانستان تینچ لیک عالی کینگاشی تمانیدن سعی وحرت بولیب کیله یاتگن تینچلیک جریانی ایش بیرمه یاتگنی تیل گه آلدی.

پارلمان نینگ بوگونگی ییغینی افغانستان تشقی ایشلر وزیری، ملی امنیت مصلحت چیسی وتینچ لیک عالی کینگاشی نینگ دارالنشا باشلیغی اشتراکی بیلن یاشیرین طرزده اوتکزیلگن.

افغانستان تینچلیک عالی کینگاشی تینچ لیک باره سیده گی بولگن مهم موضوع لرنی رسانه لردن یاشیرین طرزده ملت وکیللری بیلن اورته قوییشی نی طلب قیلگنی سبب بو ییغین ایسه رسانه لر مقابلیدن سری شکلیده اوتکزیلدی.

بومساله گه قرشی بیر قطار وکیللرمجلس نی ترک ایتیب، افغانستان تینچ لیک عالی کینگاشی اوز ایشلریده ناکام لیگی نی افغانستان خلقی دن یاپیش اوچون سری اوتکزیلیشی نی تکلیف قیلگنی نی ایتماقده لر.

پارلمان نینگ بوگونگی ییغنیده تینچلیک عالی کینگاشی نینگ دارالانشا باشلیغی معصوم استانکزی صلح خصوصیده، اورته گه قویه دیگن موضوع لرنی مهم وحساس لیگی سبب ملت وکیللری بیلن یاشیرین طرزده اوتکزیلیشینی سوره دی.

"تینچلیک جریانی حساسیت لی بیر مساله دیر، هر ایتیلگن سوزبی تاثیری قالمه یدی، بوتون جمعیت گه تاثیرقویه دی، وهم بو ندن مقابل تمان هم بی تاثیر قالمه یدی دییدی او

بونینگ ایلگری سورگن طلبی آواز گه قوییلیب کوپچیلیک ملت وکیللری تصدیق لشگن آوازلری بیلن سری شکلیده بولیب اوتیش قراری آلیندی.

یاشیرین طرزده گپیریله دیگن موضوع لرگه قرشی بولگن بیر قطار وکیللر، مجلسنی ترک ایتیب تینچلیک عالی کینگاشی نی تنقید لب وبو کینگاش تینچ لیک خصوصیده عملگه آشیریله یاتگن ایشلریدن افغانستان خلقی، جریانده قوییلیشی نی ایتدیلر.

شونینگ دیک مجلس نی ترک ایتگن بشیر احمد تینچ بو کینگاش فعالیت گه باشله گنیدن بیری طالب لرگه امتیازدن باشقه ایش قیله آلمه گنی نی ایته دی.

ترک ایتیب چیققن وکیللردن ینه بیری تینچلیک عالی کینگاشی باشلیغی اسلامی جمعیت باشلیغی صفتیده تعیین ایتیلگن بیری بو بوتون افغان خلقی گه تیگشلی بیرکینگاش ایمس بلکه حزبگه تعلقلی کینگاشی بولگن دیب ایتدی.

رسانه لر، ساعت لب ییغین ده گی موضوع لر نیمه لر بولگنی نی اورگه نیش اوچون وکیللر چیقه دیگن بنا ایشیگیده کوتیب توردیلر.

ییغین ده بولگن وکیللردن نقیب الله فایق بوییغنده تینچ لیک عالی کینگاشی نینگ مهم گپی یوق لیگی نی ایتیب بولسه هم ملت وکیللرگه ایتیش گه جسارتی بولمه گنی نی بیلدیردی."او، اورغوله گن گپ، حکومت تامانی بیر قنچه طالب لر بیلن یاشیرین طرزده علاقه ده بولگنی ایدی بوجمله دن او طیب آغا دن آت توتدی وباشقه لردن آت توشتیشگه جسارت قیلمه دی، شو اوچون بیز بو آتلرنی عاموی واسطه لر بیلن شریک قیلسک طالب لروافغان حکومتی بیلن توغریدن – توغری یولگه قوییله یاتگن مذاکره لرنی سست لشتیره دی" دیب ایتدی فاریاب لیک ملت وکیلری نقیب الله فایق

شونینگ دیک وکیللرگه کوره افغانستان ملی امنیت مصلحت چیسی رنگین دافر اسپنتا آچیق شکلیده بو مملکت ده تینچلیک جریانی دیگن بیر نرسه یوق دیب ایتگن.

ینه ملت وکیلی نقیب الله فایق "اسپنتا جنابلری ملت وکیللری گه جسارت بیلن تینچلیک جریانی دیگن بیر حرکت یوق دیدی و اگر هم بولسه حکومت تمانی بیلن علاقه ده بولگن بیر قطارلرصلح جریانی ادرسیدن ایمس بلکه قبیله وقان بیرلیگی علاقه لری بیلن ویا اورتاق لیک مساله لری بیلن علاقه قوره دیلردیب ایتدی " دییدی فایق جنابلری.

اما افغانستان تینچلیک عالی کینگاشی ایسه تینچلیک خصوصیده گی آلیب باره یاتگن ایشلری ثمره بولگنی نی دایم ایتیب کیلماقده.

عین حالده عدالت خواه ناملی بیرجریان چوکاتیده بولگن بیر قطار حزب لر وبیر قنچه تشکیلات لر بوگون کابلده بیر انجمن اوتکزیب تینچلیک جریانی نتیجه بیرمسلیگی نی معلوم قیلگن لر.

بیرکون آلدین هم، اسپنتا جنابلری، تینچلیک نی آلیب کیلیش عذر بیلن بولمی، بلکه کوچ بیلن سرکوب قیلیش گه تیارگرلیک کوریش بیلن ممکن دیب تیل گه آلگن ایدی.