باميان ده بير اوسميرباله ني زورله گن شخصلر حبسگه آليندي

باميان محل مسووللري بير ياش باله گه جنسي زوره وانليك اوتكزگنليكده عيبلنگن آلتي نفرليك گروه حبسگه آلينگني ني معلوم قيلگنلر. عيبدارلرشخصلر، جنسي زوره لش دن آلينگن ويديوفلم بازارگه ترقه ليب، باله نينگ عايله سي پوليس ني قضيه دن خبردار قيلگن دن سونگ، قماققه آلينگن.

ايتيليشيچه، اولردن اوچته اون سكيز ياشده بولگن. ضررلنگن عايله اعضالري، عيبلنگنلرنينگ قتيق جزالنيشي حتي اوليم جزاسيگه حكم قيلينيشي ني سوره گنلر.

سونگي ييللر دواميده عياللر، قيزلر و باله لرگه مملكت بويلب اونلب جنسي زورلش حاللري عملگه آشيريلگني باره سيده خبرلر ييتيب كيلگن. اما بو بار بير اون سكيز يشر اوسمير باله افغانستان نينگ تينچ ولايتي باميان ده بير نيچه شخص تمانيدن گروهي شكلده جنسي زورلشگه دوچ كيلگن.

واقعه بوندن ايكي هفته آلدين ولايت نينگ كهمرد تومنيده تاغگه اوتين تيريش اوچون باره ياتگن بيرچاغده روي بيرگن.

اما قضيه سونگي كونلر تجاوز جريانيده قول تيلفونيگه آلينگن صحنه اهالي آره سيده ترقلگن دن سونگ، فاش ايتيله دي. اوشبو اوسمير باله نينگ آته سي فوتو صورتلرني قولگه كيريتگن دن سونگ، پوليسگه شكايت قيله دي:"صحنه نيني ويدو تسمه گه آليب بازارگه ترقتگن ايكنلر، ويديو ني كورگن بعضي آدملر يقينلريميز گه معلومات بيرديلر. مين اوغليم دن قضيه ني سوره دي، او بوني ياشيره آلمه ي، اوستيدن شونده ي حادثه اوتگنيني حكايه قيلدي".

ضررلنگن عايله نينگ شكايتي دن كيين، پوليس آلتي نفر عيبدارني حبسگه آلدي. باميان پوليسي قومانداني عبدالرزاق ايلخاني، قالگن ايشلر عدلي و قضايي ارگانلر گه تيگيشلي بولگنيني تاكيدله يدي:"زورلنگن و زورلش عملي ني اوتكزگن شخصلر عدلي و قضايي ارگان لرگه تاپشيريلگن. اولرنينگ دوسيه لري و برچه حجت و گواه لر بيلن تيگيشلي ارگان لرنينگ اختياريگه قوييلگن. عيبلنگن آلتي نفر حبسگه آلينگن".

محل ده گي دين علمالري شريعت گه بنآ، جنسي زورلش عمليگه قول اورگن شخصلر، ديوار آستيگه يا هم تاغ دن پسگه تشلب يوباريليشي باره سيده فتوا صادر ايتگنلر.، اما كهمرد تومني محكمه رييسي شريعت حكمي جاري قيلينمسليگي ممكنليگي ني ايته دي:"عادي اهالي دن باشقه فقط گينه دين علمالري ييغيليب، عيبدار شخصلر اوليم جزاسيگه حكم قيلينيشيني قرار قيلديلر. يا شريعت گه بنآ ديوار آستيگه قوييليشي باره سيده بيرنيچه فتوا صادر قيلديلر، بيز اولرنينگ فتوا لريني دوسيه گه قوشيب يوبارديك".

عيبلنگنلر، افغانستان جزا قانوني اساسيده اون، اون بيش ييل قماق جزاسيگه حكم قيلينيشي ممكن دييدي او.

اما ضررلنگن باله نينگ عايله اعضالري، جنسي زورلش عامللري گه اوليم جزاسي قوييليشي ني سوره ماقده لر.

افغانستان نينگ عدلي و قضايي اداره لريده گي موجود كينگ كولم فساد بارليگي گه قره مه ي، تيگيشلي ارگانلر اوشبو جنسي تجاوز عامللري بيلن قنده ي يانده شه ديلر ؟ و اولرگه قنده ي جزا لرني تعيينله شي ممكن.