حزبلر همکارلیک کینگشی: حکومت سیلاولرنی بيكار قیلیشیگه حركت قيلماقده

حزبلر همکارلیک کینگشی ، لویه جرگه چيقه ریلیشی خصوصیده حکومت تمانیدن ایریم حرکتلر یولگه قوییلیب کیله یاتگنینی تاکیدلب، بوندن اساسي مقصد کیله جک سیلاولر نینگ بيكار قیلیش دن عبارت ايكني ني ادعا قیلگن.

افغانستان حکومتی بوندن آلدین امریکا بیلن خوفسيزليك حجتي امضالنيشي خصوصیده اهالي نینگ فکرینی اورگه نیش اوچون لویه جرگه اوتكزيليشي دن خبربیرگن ایدی، لیکن حزبلر همکارلیک کینگشی، حکومت نینگ بو حرکتیدن اساسي مقصد سیلاولر نی بيكار قیلیب ناقانونی حاکمیتی گه دوام بیریش ایکنینی ادعا قیلماقده.

شونینگ دیک 17 سیاسی حزبدن عبارت بولگن اوشبو کینگش بیش بند دن لیک بیر بیانات ترقه تدی. بیرینچی بندیده یازلیشیچه" حکومت تومن کینگش سیلاولرینی اوتكزيشگه قادر بولمه گن و لویه جرگه نینگ یریم اعضاسی موجود ایمس. شو اوچون لویه جرگه قانونگه ماس قيلينيب اوتكزيلمه يدي."

ایککینجی بند ده، حزبلر همکارلیک کینگشی، افغانستان ملی منفعتی نظرده توتیلیب، امریکا بیلن امنیتی پیمان امضاله نیشيني حمایه ايتيشي ني اعلان قيلگن. بیراق اساسی قانون نی 90 - بندیگه ماس پیمان نینگ نهایی تصدیقی فقط ملی شورا صلاحیتیدن ايكني اورغولنگن.

شونینگدیک، حزبلر همکارلیک کینگشی سیلاولرنینگ اوريني یوقلیگینی تاکیدلب، حکومت نینگ ایش مدتینی اوزیتيریش اوچون آلیب باریله دیگن هرقنده ی نا قانونی حرکت قبول بولمه یشینی ایتگن.

همده لویه جرگه بوليب اوتيشي اوچون آلیب باريله یاتگن سعی حرکت لر آلدی آلنیشی جمهوررییس کرزی دن طلب قیلینیب، ییریک ملی قرارلر سیلنگن مشروع قوریلمه لر تمانیدن آلینیشگه بها بیریلیشی تاکیدلنگن.

نهایت حزبلر همکارلیک کینگشی، حکومت لویه جرگه نی چيقرسه اوزمان، بو کینگش افغانستان اساسی قانونی و ملی لویه جرگه سيگه بولگن حرمتی اساسیده بوکبی انتصابی جرگه لرگه اشتراک ایتمس لیگی بیلن اگاه لنتریب همده بو مذکور جرگه قرارینی هم قبول قیلمسلیگینی معلوم قیلگن.

هرچند افغانستان حکومتی امریکا بیلن استراتیژیک حجتي ني امضاله لش اوچون لویه جرگه قچان وقیسی شرایطده اوتكزيليشي خصوصیده انیق بیرار نرسه ایتمه گن، لیکن افغانستان حکومتی امریکا بیلن امنيتی پیمان امضالش اوچون لویه اوتكزيشي کیره ک لیگینی تاکیدلب کیلماقده.