سوداگرلرتجارتی ایشلری اوچون شاه یوللرامنیتی آلینمه یاتگنیدن شکایتده لر

بیر قطار سوداگرلرگه کوره باشقه قیین چیلیک لریانیده امنیتی اداره لرده پاره بارلیگی سبب اولرشاه یوللرده ناتینچ لیک لربیلن دوچ کیلماقده لر.

افغانستان پارلمانی نینگ خوف سیزلیک، مدافعه واقتصاد کمیسیون لری ایچکی ایشلرومدافعه وزیرلیک لرینی، بوخصوصده جواب بیریش اوچون پارلمان گه چقیرگن ایدیلر .

بیراق وزیرلر ییغین گه کیلمی وعامه ترتیبی نی سقلش معینی ایسه بوخصوصده اوز امکانیت لریگه یره شه ایشلرنی عملگه آشیرگن لرینی معلوم قیلدی. وملت وکیللری نینگ معلوم قیلیش لریچه بوسواللرگه وزیرلر اوزلری جواب بیریش لری کیره ک ایدی.

افغانستان شاه یوللریده امنیتی معما دن سوز کیتیشی ینگی بیر گپ ایمس، بیراق ملی کینگاش گه مراجعه قیلگن بیر قطارسوداگربوقیین چیلیک سونگی وقت لرده آشیب باره یاتگنی نی ایتماقده لر.

معلومات لرگه کوره ، سوداگرلرنینگ یوک آرتیلگن نقلیه واسطه لرعبارت بولگن کاروانلری، قوراللی لر تمانیدن توخته تیلیب اوتگه تارتیله دی، وهیداوچیلری ونقلیه واسطه لریوک لری بیلن اوغیرلنه دی."ذبیح احمدی ناملی شرکت مسووللریدن ذبیح الله عامه ترتیبی نی سقلش پولیسی میدان وردک ولایتی دن توتیب قندهارگچه ترتیب سقلب توریش گه قادرایمس لیگی نی ایته دی."اوتگن چهارشنبه کونی یوک آرتیلگن نقلیه واسطه لریمیزجونتگن ایدیک، بیرنقلیه واسطه میزنی پولیس قرارگاهی دن 100متر اوزاقلیکده کیلینک سفید دیب ناملنگن محلده اوتگه تارتگن، وینه بیرینی هم کاروانیمیز توخته گن پیتی عامه ترتیبی نی سقلش کوچلری آلدی دن آلیب کیتگن، بیرآی جریانیده 18نقلیه واسطه میز اوتگه تارتیلگن هیداچیلریمیزدن بیری کومیردیک کوییب قالگن ویدیو فلمی هم بار، بیز کمپنی گه حجت تیارلش اوچون ویدیوفلم آلیش گه عامه ترتیبی نی سقلش پولیس قوماندانی کمره میزنی آلیب ویدیو فلم آلیش گه قویمه گن.قیته کمره نی بیزگه قیته ساتگن بوبیزنینگ قیین چیلیگیمیزشو"

سوداگرلرگه کوره، بوقیین چیلیک مملکت نینگ کوپراق جنوب وشرقی ولایت لریده موجود بولیب، کابل وقندهار شاه یولیده هرکون شونده ی واقعه لریوزبیریب توره دی.

شونینگ دیک سوداگرلرگه کوره نیچه مرته بو قیین چیلیک لرنی رسمی لرگه شکایت قیلگن لر، بیراق بونینگ حل ایتیش اوچون حرکت بولمه گن.

افغانستان تجارت و صنعت اتاقی نینگ باشلیغی قربان حق جوگه کوره، امنیتی اداره لراینیقسه عامه ترتیبی نی سقلش اداره سی ده کینگ کولمده فساد بارلیگی سبب سوداگرلر اوز اشیالرنی بیر محلدن بیر محلگه ییتکزیش گه قیین چیلیکلر بیلن دوچ کیلماقده لر. "باشقه مهم بیر مساله هم بیزاونگه دوچ کیلیب تورگنیمیز، عامه ترتیبی نی سقلش ایشیده اداری فساد بارلیگی بولگن، انتقال بیریله دیگن نقیله واسطه لررسمی شکلیده رویخطدن اوتگنی مثال بیلن 50نقلیه واسطه بولسه، اما 200 نقلیه واسطه انتقال تاپه دی، باشقه پولرقه ییرگه کیته دی، کیم حسابینی آله دی؟ بولرایسه یوک تشووچی نقلیه واسطه لرباره سیده گی اساسی قیین چیلیک لر بولگن.

عین حالده، ملی کینگاش خوف سیزلیک ، مدافعه واقتصاد کمیسیون لری نینگ اعضالری بوقیین چیلیک لربارلیگی نی تن آلیب وامنیتی مسووللربوباره ده جواب بیریشی نی ایته دیلر.

بوحقده وکیللردن بولگن خانم شکیبا :" شاه یوللرنینگ امنیتی، پولیس قانونی گه کوره ایچکی ایشلروزیرلیگی گه تعلفلی بولگن، نه بو اردو گه ونه ملی خوف سیزلیک اداره سیگه تیگیشلی دیر،بونده بیر مساله گه ایچکی ایشلر وزیری وعامه ترتیبی نی سقلش معینی جواب بیریشی کیره ک چون بولرنینگ مسوولیتی بولگن".

هرچند ایچکی ایشلرومدافعه وزیرلری جواب بیریش اوچون مجلس گه چقیریلگن ایدیلر، بیراق مجلس گه کیلمی وفقط ایچکی ایشلر وزیرلیگی نینگ عامه ترتیبی نی سقلش معینی جمیل جنبش کیلگن ایدی. جنبش جنابلری تجارتی اشیالرتشیدیگن نقلیه واسطه لرنینگ امنیتی نی تامین لش اوچون سعی وحرکت قیلگن لرینی ایته دی، بیراق اوبو مسوولیت ،تورلی ارگان لرگه بیریلگن لیگی سبب هر اداره اوز لری جواب بیریشی کیره ک دیب ایته دی."ملت وکیللری عامه ترتیبی نی سقلش وظیفه سی کاروانلرنینگ بدرقه قیلیش بولگن وخلاص ، تازه لش، تیکشیریش، ومخصوص عملیات لرنی اوتکزیش مساله لری بیزنینگ ایشیمیز ایمس، یوک تشووچی کاروان لرایسه عامه ترتیبی نی سقلش پولیسی تمانیدن باره یاتگن محل گچه بدرقه قیلینیشی بیزنینگ وظیفه میزدیر".

ایتیلیشیچه اوتگن آلتی آی جریانیده افغانستان نینگ شاه یوللریده 250یوک تشووچی نقلیه واسطه اوتگه تارتیلگن، اونلب هیداوچی هلاک ایتیلگن واونلب یوک آرتیلگن نقلیه واسطه لر یوک لری بیلن آلیب کیتیلگن. سوداگرلربووضعیت آلدی آلینمی کیته بیرسه، سوداگرلیک ایشی بیلن شغله نیب بو ساحه ده سرمایه یاتقیزیش لری قیین بولیشی نی تیل گه آله دیلر.