مدافعه وزیرلیگی: امریکا روسیه دن تورلی تیک اوچرلر ساتیب آلیب بیره دی

Image caption امریکا قوشمه ایالت لری روسیه بولگن بولگن قراردادی اساسیده آم آی 17 رسوملی تیک اوچرلر روسیه دن ساتیب آلیب افغانستان هوای کوچ اختیاریده قویماقچی.

افغانستان ملی مدافعه وزیرلیگی گه کوره، امریکا قوشمه ایالت لری روسیه بیلن بولگن قراردادی اساسیده ام آی 17 - بی 5 رسوملی روسیه لیک تیک اوچرلر ساتیب آلیب باریش وعده سینی بیرگن.

عین حالده اوشبو وزیرلیک افغانستان هوای کوچی نینگ جهازلنتریش اوچون جدی حرکت لر باشلگنینی ایتیب، امریکا یاردمی بیلن یقین زمانده هوای کوچ کوچله نیشگه امید بیلدیردی.

چیت ایلیک کوچلر افغانستاننی ترک ایتگنیدن سونگ، خوف سیزلیکنی توله تامین لش خصوصیده هوای کوچ نینگ جهازلنتریلیشی اوته مهم ایکن لیگی ایتیلماقده.لیکن مذکور کوچ شوپیتگه قدر یخشی جهازلنمه گن.

ایندیلیک افغانستان مدافعه وزیرلیگی هوا کوچ نینگ کوچلنتریش اوچون جدی حرکت لر باشلنگنینی ایتیب، یقین زمانده موجود قینچلیک لر برطرف ایتیلیشگه امید بیلدیره دی.

افغان مقاملریگه کوره، امریکا قوشمه ایالت لری روسیه بولگن بولگن قراردادی اساسیده آم آی 17 رسوملی تیک اوچرلر روسیه دن ساتیب آلیب افغانستان هوای کوچ اختیاریده قویماقچی.

افغانستان مدافعه وزیرلیگی سوزچیسی اورین باسری دولت وزیری بی بی سی بیلن بولگن صحبتیده تیک اوچر لر سانی باره سیده معلومات بیرمی بوحقده شوندی دیدی:"امریکا قوشمه ایالت لری هوای کوچ نینگ کوچلنتریش اوچون بیزگه یاردم بیریشینی یاردم بیرگن. امریکا بوندن آلدین هم ام آی 17 – 5 رسوملی تیک اوچرلرنی روسیه دن ساتیب آلیب بیزنینگ اختیاری میزده قوییگن ایدی. بیزگه یاردم بیریش اوچون روسیه بیلن باشقه قراردادی هم بار.ساتیب آلینه دیگن تیک اوچرلر سانی بیزگه معلوم ایمس.اما ایککی مرته ساتیب آلینگن امریکا لیک لر شونگه اوخشش باشقه تیک اوچرلرنی هم ساتیب آلیشینی وعده بیرگن."

وزیری جنابلریگه کوره ، بوندن تشقری امریکا قوشمه ایالتلری ترانسپورتی، حربی و کشفی اوچاق تیک اوچرلرنی باشقه مملکت لردن ساتیب آلیب افغانستان اختیاریده قوییگن. اما او، افغانستان هوای کوچی هلی هم جهازلنتریشگه جدی نیازی بارلیگینی اورغوله دی.

حاضرگی کونده افغانستانده ناتو کوچلری فعالیت آلیب باماقده، افغان امنیتی کوچلری هم اولرتمانیدن مشق و تیارگرلیک لردن اوتکزیله دی ، بیراق وزیری جنابلری افغان پیلوت لری روسیه لیک جهازلربیلن یخشی تانشیشی بولگنی باعث بوقرار آلینگنینی ایتدی.

هرچند ایریم ایش بیلرمان کیشی لر افغانستان هوای کوچی نینگ قسقه مدتده جهالنتریشگه شک شبهه بیلن قره ماقده، لیکن افغانستان حکومتی میلادی 2016- ییلگه قدر هوای کوچ نینگ یخشی جهازله نیشیگه ایشانچ بیلدیره دی.

میلادی 2014- ییل یقین له شیشی بیلن خوف سیزلیک یمانله شیشی ممکن دیگن خواطر لرهم کوچیماقده.چونکی بیرتماندن خارجی کوچلر افغانستاننی ترک ایته دی باشقه تماندن هوای کوچ یخشی جهازلنه گن بوندن آلدین افغانستان جمهورریسی حامدکرزی اگرده امریکا قوشمه ایالت لری افغان هوای کوچ نینگ جهازلنتریشگه امریکا قوشمه ایالت لری اعتبار بیرمه سه باشقه یوللرنی تیکشریب کوریشی بیلن آگاه لنتیرگن ایدی.