بیرلشگن ملت لر تشکیلاتی : اکثرافغان لرسنتی قضا تیزیمی گه ایشانچ لری بولگن

خلق ارا شفافیت تشکیلاتی نینگ معلوم قیلیشیچه اوتگن بیر ییلده قضاقوه سی وپولیس افغانستان حکومتی نینگ اینگ کوپ پاره آله دیگن اداره لریدن بولگن.

بیرلشگن ملت لر تشکیلاتی نینگ ترقیات برنامه سی گه کوره، قرمه قرشی لیک لرسنتی شیوه بیلن حل ایتیلیشی ایریم حاللرده بو مملکت نینگ ملی قانون لری بیلن قرشی بولسه هم بیراق کوپچیلیک افغان لرجنجال لرنی بویول آرقه لی حل ایتیلیشی گه اعتباربیره دیلر.

بوتشکیلات بیاناتیده قولگه کیلتیرگن گزارش افغانستان جنوب غربیده گی هرات ولایتی ده یولگه قوییلگن اورگه تیش سیمینارنتیجه سی اساسیده دیب معلوم قیلگن.

بوکارگاه نی یولگه قوییلیشی دن مقصد سنتی وینگی قضایی تیزیم لرآره سیده همکارلیک قیلیب ایکله تیزیم دن فایده له نیب اجتماعی نزاع لرنی حل ایتیش بولگن.

هرات ولایتی نینگ عدلیه رئیسی غلام محمد رحیمی، سنتی تیزیم ایسه محلی کینگاش گه اوخشب افغانستان خلقی نینگ فرهنگی دن بیر قسمی نی تشکیل بیریب بو اورته دن کیتمسلیگی نی ایتگن.

شونینگ دیک او، بواحتیاج لر قانونی حالت نی اوزیگه الیب اجتماعی جنجاللرنی آلدینی آلیش اوچون فایده له نیش ممکن لیگی نی معلوم قیلگن.

بیاناتده کیلیشیچه، بیرلشگن ملت لر تشکیلاتی نینگ رواجلنتیریش برنامه سی، عدلیه وزیرلیگی گه تیگیشلی حقوق بوییچه اداره، اهالی گه جنجاللرنی حل ایتیش اوچون مصلحت بیره دی. وحقوق گه عاید کیره کلی معلومات لر اختیارلریگه قوییه دی. اما چیککه حدودلرده استقامت قیله دیگن اهالی مادی وامنیتی قیین چیلیک لربارلیگی سبب بوامکانیت دن محروم بولیب نتیجه ده اکثر قیشلاق یشاوچیلری کینگاش لرده گی محلی آقسقاللرگه مراجعه قیله دیلر.

حاضر بیرلشگن ملت لرتشکیلاتی نینگ رواجلنتیریش برنامه سی نزاع لرنی حل ایتیش اوچون ینگی قضایی تیزیم وسنتی تیزیم آره سیده یقینلیک کیلتیریش اوچون افغانستان عدلیه وزیرلیگی گه بو خصوصده یاردم بیرماقده.

اوشبو بیاناتده، بیرلشگن ملت لر تشکیلاتی نینگ رواجله نیش برنامه سی و بشرحق لرینی سقلش بولیمی نینگ مسؤولی لوکا بورچیری دن اقتباس قیلیب ایتیشیچه بوندن مقصد چیکه قیشلاق لرده حیات کیچیره یاتگن فقرا لرحق لری گه ییتیشیش بولگن.

بوندن نیچه کون آلدین خلق ارا شفافیت تشکیلاتی افغانستان حکومتی نینگ اداره لری آره سیده قضا قوه سی وپولیس اداره سی نینگ اینگ فساد گه باتگن اداره لردن بولگنی نی معلوم قیلگن ایدی.

اوتکزیلگن اوشبو سورا ده جواب قیترگن لردن 60 فاییزی قضاقوه سی فسادگه باتگن لیگی نی ایتگن لر، و65فاییز جواب قیترگن لرهم اوتگن 12 آی ده قضا بولیم لریگه پاره بیرگن لرینی تیل گه آلگن لر.

برلین ده ده قرار تاپگن خلق ارا شفافیت تشکیلاتی، هرییلی دنیا بویلب اداری فساد خصوصیده سورا یولگه قویه دی. 2013 ییلده خلق ارا شفافیت تشکیلاتی نینگ گزارشیده 107 مملکتده اوتکزیلگن سوراو نتیجه سی یوزیدن چیقاریلگن خلاصه ده پاره نینگ عمومی لشگن بیر پدیده دیب قید ایتگن.