فاریاب ده برق پایه لری طالب لرهجومیگه توتیلماقده

تورکمنستاندن فاریاب ولایتی گه آلیب کیلینگن برق پایه لری قوراللی طالب لر هجومیگه توتیلیب ایکی هفته دن کوپراقده 3مرته برق پایه لری یانیده ماین اورنه تیلیب کیین پارتله تیلگنی سبب پایه لر ییقیلیب بوولایت نینگ کوپلب اهالی سی نینگ برق قوتی دن محروم قیلگن.

فاریاب ولایتی دولت آباد تومنی نینگ حاکمی سید عبدالسلام نزهت سه شنبه کونی کیچقرون هم برق پایه لرینی قوراللی لرتمانیدن اوققه توتیلیب اوزیلگنی نی ایتدی.

روزه آیی ده برق نینگ ساعت لب کیتیشی بو ولایت اهالی سی نینگ تورلی خیل قیین چیلیک لربیلن دوچ کیلتیرماقده.

هرچند میمنه تمانگه آلیب اوتیلگن برق پایه لری میمنه مزارشریف شاه یولی یانیدن اوتگن یول یننگ خوف سیزلیگی نی تامین لش اوچون شاه یول نینگ هرنیچه کیلومترآره سیده امنیتی پولیس قرارگاه لری برپا ایتیلگن، اما شونگه قره مسدن دولت آباد تومنی نینگ حاکمی گه کوره قوراللی طالب لرقرانغو وامنیتی قرارگاه لرآره سیده گی مسافه دن فایده له نیب پایه لریانیده ماین جایلشتیره دیلر.

فاریاب ولایتی نینگ حاکمی داکترمحمد الله بتاش قوراللی لر دولت کوچلری بیلن یوزمه یوز اوروش قیلیش گه کوچلری بولمه گنی سبب برق پایه لرینی نشانگه آله یاتگن لرنی معلوم قیله دی.

اما قوراللی لربرق پایه لرینی نشانگه آلیش لریگه سبب یقینده فاریاب ولایتی نینگ بیر قطار تومن لری بو جمله دن شاه یول اوستیده جایلشگن اولوسوالیک لرده عصیانچی لر موترسایکل دن فایده له نیب، ترور، پارتلش و گروهی هجوم لرنی دولت کوچلریگه عملگه آشیرردیلروبیرمحلدن بیر محل گه عملیات لرنی یولگه قوییش لری نینگ آلدی آلینیشی اوچون تومن رسمی لرموترسایکللرنی قیشلاق وتومن لرده هیده لیشی نی توخته تیب قویدیلر. فاریاب محلی رسمی لری طالب لرموترسایکللرگه هیده لیش رخصتی بیریلمه گن تقدیرده، برق پایه پایه لرینی هجومگه توته میز دیب آگاه لنتیرگن لرینی ایته دیلر، محلی رسمی لری بولرتکلیف لری انابت گه آلینمسلیگی سبب برق پایه لری نی پارتله تیب برق نینگ ساعت لب کیسیلیب قاله یاتگنی نی معلوم قیلماقده لر.

فاریاب رسمی لری، برق پایه لری نینگ امنیتی نی تامین لش اوچون چاره وتدبیرآله یاتگن لرینی ایته دیلر.

بیراق بیرقطارلر، هربیر برق نینگ پایه سینی امنیتی نی تامین لش قیین دیب ایته دیلر.

بو ولایت اهالی سی اوچون برق نینگ پایه لری هجوم گه توتیلیب ساعت لب کیتیشی سونگی هفته لرده یوزبیره یاتگن ینگی معما بولسه هم لیکن بوندن آلدین هم برق نینگ ییل مه ییل ضعیف له شیب باره یاتگنی وساعت لب کیتیشی اهالی نینگ ایشیدن توتیب وآذوق آوقت تیارلش مساله لریگه قیین چیلیک لربیلن روبه رو قیلیب کیلگن ایدی.