مسلمانلرنینگ گوزللیک تنلاویده قتنه شیشلری حراممی؟

Мултимедиа ўйнаш бу қурилмада дастакланмайди

مالیزیا ده تورت نفر مسلمه گوزللیک تنلاویده قتنه شیش حرام، دیگن فتوا آرتیدن مالیزیا ملکه سی تنلاونینگ نهایی باسقیچدن چیتله تیلگن.