سيگار، افغانستان ايچكي ايشلروزيرليگي كيله جگي باره سيده خواطر بيلديردي

Image caption افغانستان ایچکی ایشلر وزیرلیگی خوفسیزلیک خذمتلر نرخی نی ایریم حالت لرده 47 فایزگه آشيرگني دن خبربیرگن.

افغانستان قیته قوریش ایشلرينی نظارت ايتووچي امریکانینگ مرکزی تفتیش اداره سی سیگار، افغانستان ایچکی ایشلر وزیرلیگی عامه انتظام اداره سی نینگ خوفسیزلیک بولیمی كيله جگي باره سيده خواطر بيلديرگن.

سونگي ده سیگار اداره سی تمانيدن نشر ايتيلگن گزارشده، ایچکی ایشلر وزیرلیگی کورسته یاتگن خوفسیزلیک خذمتلریده احتکار قيلگنی بيلدیريلگن.

سیگار اداره سی، اوز گزارشي، خصوصی خوفسیزلیک شركتلر بیکار قيلينگن پیتده، ایچکی ایشلر وزیرلیگی نینگ عامه محافظت بوليمی تمانیدن کورستيله یاتگان خوفسیزلیک خذمت لر نرخی اولگي وقتلرده قويي ایکنی ايسله تيلگن، اما اوندن کيین خوفسیزلیک خذمتلر نرخی نی ایریم حالت لرده 47 فایزگه آشيرگني دن خبربیرگن.

افغانستان ده قیته قوریش ایشلرنی نظارت قيلووچی امریکانينگ مرکزی تفتیش اداره سی سیگار، ایچکی ایشلروزیرلیگی تمانیدن کورستله یاتگان خذمتلر کيله جگی دن، افغانستان حکومتی خوفسیزلیک خذمتلر ساحه سيده بوتون مملكتده احتکار قيلينه ياتگني معلوم بولگن بيرپيتده، تشويش بيلديرماقده.

راپور ده ایتیلیشیچه، افغانستان ایچکی ایشلر وزیرلیگی دن باشقه خذمت ييتكزووچي بيرار اداره موجود بولمه گني گه قره مه ي، امریکا حمایه سی آستيده گي اکثر موسسه لر ایچکی ایشلر وزیرلیگی ايسته گن پول نی ضرور تولشلریني تاكيدله گن.

سیگار اداره سی نینگ تحقیقاتی بونی هم کورستگن که، افغانستان ایچکی ایشلر وزیرلیگی خوفسیزلیک خدمت کورسته یاتگان ایریم خارجی موسسه لردن سالیق و جریمه نامي آستيده بیرمقدار مبلغ قولگه كيريتگن. اگر بو وضعیت مذكور وزیرلیک تمانیدن دوام ايتديريلگن حالده، امریکاليك مالیه بیره ياتگنلر، افغانستان حکومتی گه اق چک بیرماقده دیب تاکید لنگن سیگار اداره سی راپوریده.

اما سیگار اداره سی نینگ بو خواطرلریگه جوابآ، افغانستان ایچکی ایشلروزیرلیگی نینگ عامه انتظام اداره سی باشلیغی جمیل جنبش خوفسیزلیک خدمتلر اوچون بو وزیرلیک تمانیدن تصدیقلنگن نرخ مناسب ایکنی ني تاکیدله دی.

"اصلي ده بو ساحه ده احتکار موضوع سی موجود ایمس. دولت خوفسیزلیک مساله لر بویيچه بیر اساسی ترتیب و انتظام نی عملی لشتيریش اوچون خصوصی کمپنیلرنی بیکار قيلدی. چونکه خصوصی کمپنی لردن کوتله یاتکان نتیجه نی دولت قول گه کرته المدی . بیز و سیز شرایطه گه مطابق اگر مملكت شرایطی یخشی راق بولسه، معلوم که بیز اینگ قويي نرخده خوفسیزلیک خذمتلرنی مشتریلریمزگه يیتکيزه میز".

اوچ ییل آلدین افغانستا ن جمهور ریيسی ممکلت ده برچه خصوصی خوفسیزلیک شركتلر بیکار قيلینیشيگه فرمان صادر قيلدی. کرزی جنابلری ایریم خصوصی خوفسیزلیک کمپنیلر فعالیتی مملکت ملی خوفسیزلیگی گه قرشی ايكنيني بيلديرگن ايدي.

بوندن آلدين افغانستان ده 27 خارجی و 25 ایچکی خصوصی کمپنی فعالیت قلردی. هرچند ایچکی ایشلر وزیرلیگی نینگ ایتيشیچه، خارجي كوچلرنينگ تامینات کاروانلري خوفسیزلیگی نی تامینلاوچي خصوصی کمپنیلرنينگ برچه سی بیکارقيلينگن، اما 1961 ییلی ویانا ده تصدیقلنگن خلق ارا بيتیمگه اساسآ، هلي هم 34 خصوصی خوفسیزلیک شركت ایریم دیپلماتیک ساحه لر خوفسیزلیگينی تامینلشده افغانستان ده فعالیت قيلماقده.