ایچیملیک سووتنقیصلیگی سبب نیمروزوغورولایت لریده فوق العاده حالت اعلان ایتیلگن

ایچیم لیک سوو کم چیلیگی نیمروز وغور ولایت لریده بیرقطارعایله لرنی استقامت قیله یاتگن جای ومنطقه لریدن کوچیش گه مجبور لنتیرگن .

بو اهالی حاضرگچه ایچیم لیک سوونی ساتیب آلیشگه مجبور بولگن لری نی ادعا قیلماقده لر.

ایتیلیشیچه بوایکی ولایت ده سوو منبع لری تاپیلگن تقدیر ده یا ش وقری، عیال وایرکک اوی لریده سوو نی ذخیره قیلیش اوچون بار ایدیش لری بیلن مراجعه قیله لر.

نیمروز مرکزی زرنج شهری نینگ یشاوچی سی مسعود حکیمی گه کوره ایچیملیک سوو تنقیص بوولایت آق سقال و قوم باشلیغ لری نینگ چاره قیدیرش گه اونده گن.

حکیمی جنابلری اهالی نه فقط ایچیم لیک سوو بلکه کونده لیک مصرف لری اوچون سوو گه یوز ده یوز محتاج ایکن لیک لرینی ایتیب، حتی رمضان مبارک آی ده طهارت قیلیش اوچون هم سوو تاپیلمس لیگی نی تیل گه آله دی .

حاضر چه زرنج شهری اهالی سیگه تانکرلرآرقلی سوو ییتکزیله دی، اما سوو نرخی اوتمیش گه کوره کوتاریلگن.

دین محمد نیمروز مرکزی زرنج شهریده اوز تانکری بیلن اهالی گه سووتشیب ساته دی. او سوو نرخی کوتاریلگنی سببی نی تورت بیش کون دن بویان هلمند نینگ کجکی توغانی دن کیله یاتگن سوو قوریگنی نی ایتیب، عین دمده او اوزسوو تشییدیگن تانکریده اهالی گه ساته یاتگن سوونی قودوق ایگه لریدن ساتیب آله یاتگنی نی معلوم قیله دی .

شونینگ دیک دین محمد بیر تانکرسوونی اون مینگ تومن ساتیب آلیشی و اون مینگ تومن هم شهرگه کیلتیریش اوچون یانیلغی ماده مصرف قیله یاتگنی سبب اوتمیش گه کوره قریب ییگیرمه مینگ تومن سوو نرخی کوتاریلگن دیب ایته دی.

ایران بیلن چیگره داش بولگن نیمروز ولایتی ده اهالی نینگ اکثر سودا ساتیق لری ایران نینگ تومن پولی ده عملگه آشه دی .

بو ولایت ده ایچیم لیک سووتنقیص لیگی باعث محلی حکومت تمانیدن فوق العاده حالت اعلان بولگن .

نیمروز حاکمی محمد سرور ثبات، فوق العاده حالت یوزه گه کیلگنی باعث محلی حکومت تمانیدن جدی چاره وتدبیرکوریلگنی دن خبر بیرگن.

حاکم هر کونی ایکی ساعت مدتی ده ایران دن تارتیلگن قوویری آرقلی نیمروز مرکزی زرنج شهریده کیله یاتگن سوو مقداری نی منتظم روش ده اهالی گه ییتکزیش اوچون بیرآز چیکلاو لر جاری ایتیب، بو سوو دن اهالی فقط ایچیش و معقول روش ده قوله نیش لری کیره ک لیگی نی تاکیدلشگن.

محلی حکومت همده سووی قوریگن نیمروز دریا سی یقینیده بیرقطار ینگی قودوق لرنی قازیش ایشی باشلنگن .

سوو کم تنقیضلیگی یالغیز نیمروز مرکزی زرنج شهریده ایمس، بلکه اکثر اولوسواللیک لرده هم مرکزگه کوره جدی راق سیزیلیب تورگن.

معلومات لرگه کوره غور ولایتی نینگ بیر قطار اولسواللیک لریده هم شونده ی وضعیت بیلن اهالی دوچ کیلیب تورگن.

بو ولایت نینگ طبیعی حادثه لرگه قرشی کورش اداره سی نینگ رئیسی حامدالله دادفر بو ولایت ایکینچیلیک اداره سی تحقیقاتی گه اساسا سوو سطحی همه جای گه قره گنده پس بولیب غور مرکزی چغچران شهریده 1.6 متر پس گه کیلگن.

او عین دمده چغچران شهریدن بلند لیکده جایلشگن اولوسواللیک لرده برچه ایچیم لیک سوو قودوق لری، کاریز و بولاق لرسووی قوریگن دیب ایتدی .

داد فر جنابلری سوو کم چیلیگی نی برطرف ایتیش اوچون ایریم منطقه لرده ینگی قودوق لرقازیلیشی محلی حکومت تمانیدن ریجه لشتیریگنی دن خبر بیردی .

اما سوو کم چیلیگی گه دچار بولگن اکثرمنطقه اهالی سی، دولت تمانیدن ریجه لشتیریلگن چاره وتدبیر وقتینچه لیک ایکنی نی تاکید لب، اهالی قیین چلیگی نی برطرف ایتیش اوچون دولت اساسی یول ویوروق لر و اوزاق مدت لی سوو منبع لری نی ایجاد ایتیش ده جدی راق اعتبار قره تیش نی ایستشماقده لر.