جوزجان تفحصات اداره سي رييسي حبسگه آليندي

جوزجان نفت گاز تفحصات اداره سي رييسي قطب الدين قايم قوماندانلردن بيريگه ايلليك صندوق پارتلاوچي ماده لرني بيرگنليكده عيبلب، باش قاره لاوچيليك اداره سي تمانيدن حبسگه آلينگن.

باش قاره لاوچيليك اداره سي مفتيشي حفيظ الله حفيظ گه كوره، جوزجان نفت گاز اداره سي رييسي قطب الدين قايم، هر بير صندوق ده 63 ته جايلشگن اوته ويرانگر ماينلرني ناقانوني روشده محل قوماندانلريدن بيريگه بيرگن. اونينگ ايتيشيچه، قطب الدين قايم اوز گناهيگه اعتراف قيلگن.

باش قاره لاوچيليك اداره سي پارتلاوچي ماده لرني قولگه كيريتگن قوماندان نينگ اسمي ني فاش ايتيشدن باش تارتگن. او، مذكور قوماندان اوستيدن هم تحقيقات اوتكزيليب، اسمي هم فاش ايتيليشي ممكنليگيني تاكيدله گن.

باش قاره لاوچيليككه كوره، قايم جنابلريدن تشقري تفحصات اداره سي نينگ باشقه اوچ خادمي هم قضيه ده عيبدار تنيليب، حبسگه آلينگن.

اونگه كوره، اونينگ دوسيه سي تيكشيريلگني دن كيين، محكمه گه بيريله دي

او، پارتلاوچي ماده لر 1360 دهه ده نفت گاز اداره سيده چوقور قودوقلرني قه زيش اوچون سقلنيب كيلگني ني بيلديرگن.

"توطئه و دسیئسه"

عینی دمده قماق ده بولگن قطب الدین قایم بی بی سی بیلن بولگه تیلفون علاقه ده اونگه قرشی قوییلگن عیبلرنی اساس سیز دیب ردایتکن.

" هیئت کابل دن مخصوص فرمایش بیلن کیلگن.ایتلگن گپلرهمه سی بیر دسیئسه و توطئه دیرخلاص" دیب ایتکن قایم جنابلری.

اونگه کوره تفحصات اداره سی پارتلاوچی ماده لری شبرغان نینگ "یتیم تاق" منطقه سیده کی یرتوله لریدن بیریده سقله نیب کیلماقده. تفحصات اداره سی ریئسی عینی یر توله لرده حربی ارگان لرگه عاید بولگن اوقلر هم ایسکی دن بویان سقله نیب کیله یاتگنینی معلوم قیلگن.

اونینگ ایتیشیچه یرتوله لرده کی حربی ارگانلرگه تیگشلی بولگن اوق لرنی آلیب کیتیشگه رخصت بیرلگن.

تفحصات رئیسی کانلر وزیری بو خصوصده آگاه لنتیرلگنینی معلوم قیلگن.

بیراق قطب الدین قایم جنابلری،محلی قوماندان، تفحصات و ملی امنیت اداره سی تمانیدن تعین ایتلگن هیئت حضوریده نفت- گاز اداره سیگه تیگشلی بولگن پارتلاوچی ماده لرنی اوزلری بیلن آلیب کیتگنینی ایتدی.

اونگه کوره پارتلاوچی ماده لرنی تفحصات یرتوله لریدن آلیب کیتیشگه هیچ قندی رخصت بیرلمه گن ، محلی قوماندان اوزباشیمچه پارتلاوچی ماده لرنی محلدن اوزی بیلن آلیب کیتیشگن

.